Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Lärandeseminarier/länsträffar

Genomförande 2017
Fyra tillfällen med lärandeseminarier har under 2017 genomförts med 9 förskolor i länet. Team från nio förskolor, med olika professioner, har medverkat under hela arbetsprocessen. En öppenhet i att välja samverkan med andra aktörer utanför förskolan har förekommit t.ex. teknisk förvaltning, föreningslivet(Friluftsfrämjandet etc), privata aktörer m.fl.. Utgångspunkten är och har varit att personal tillsammans med barnen har gjort det praktiska förändringsarbetet på gården. Förskolornas deltagande har inneburit dels närvarande på fysiska länsträffar och dels eget arbete på hemmaplan. 

Fortsättning 2018
Under 2018 fortsätter förskolorna med praktiskt förbättringsarbete på hemmaplan. En nätverksträff för deltagande team genomförs 16 maj. Ett spridningsseminarie äger rum 10 oktober. 

Lärandeseminarie 1

Datum: 8 mars
Tid: Kl. 09:00-15:30
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum. Hermansvägen 5 Jönköping, Jönköping

Lärandeseminarie 2

Datum: 3 maj
Tid: Kl. 09:00-15:30
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum. Hermansvägen 5 Jönköping, Jönköping

Mer information och anmälan (nytt fönster)

Lärandeseminarie 3

Datum: 30 augusti
Tid: Kl. 09:00-15:30
Plats: Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Gjuterigatan 5, Hus H, sal He303. Jönköping

Mer information och anmälan (nytt fönster)

Lärandesemniarie 4

Datum: 11 oktober
Tid: Kl. 09:00-15:30
Plats: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Mer information och anmälan (nytt fönster)

Nätverksträff 16 maj 2018

Datum: 16 maj
Tid: Kl. 09:00-15:30
Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum. Hermansvägen 5 Jönköping, Jönköping

Mer infromation och anmälan (nytt fönster)

Spridningsseminarie 10 oktober 2018

Datum: 10 oktober
Tid: Kl. 08:45-15:30
Plats: Träcentrum Nässjö

Mer information och anmälan (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-28
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion