Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Förbättringsarbete för en god utomhusmiljö på förskolegården

Sektion Folkhälsa i Region Jönköpings län och Jönköping University har tillsammans med pilotförskolor i länet genomfört ett utvecklingsarbete kring utomhusmiljön på förskolegårdar. Det har varit en spännande resa som har fokuserat på fyra områden: natur, rörelse, återhämtning och UV-skydd. Pilotförskolorna har arbetat efter en övergripande metodik som är framtagen i samarbete med Region Jönköpings läns utvecklingsenhet, Qulturum.

De metoder och arbetssätt som har fungerat bäst har vi tagit tillvara och de finns att tillgå på den här webbplatsen. Här finns olika former av stöd för dig som vill göra skillnad i utomhusmiljön på din förskolegård. Stödet bygger på resultatet av de tester som de 9 pilotförskolorna har gjort.

Medverkande förskolor har bildat team med olika professioner som funnits med under hela arbetsprocessen. Fyra gemensamma lärandeseminarier har genomförts under våren och hösten 2017. Arbetssättet har utgått från den s.k. genombrottsmetodiken där förbättringsarbete sker kontinuerligt i teamform och förändringar testas i liten skala. Teamen har därmed omsatt en generell modell för hur förbättringar kan genomföras i verksamheten.

Projektledning

Sektion folkhälsa och Jönköping University är huvudansvariga för genomförandet av förbättringsarbetet. Sektion Folkhälsa ansvarar, planerar och genomför lärandeseminarierna. Jönköping University ansvarar, planerar och genomför forskningen.

Deltangade pilotförskolor

Eksjö kommun:
Blåsippans förskola
Baronens förskola

Habo kommun:
Äventyrets förskola

Jönköpings kommun:
Anna Dalins förskola, Huskvarna
Förskolan HallonEtt, Jönköping
Öxnehaga förskola, Huskvarna

Nässjö kommun:
Grimstorps förskola och fritidshem
Malmbäcks Östra förskola

Tranås kommun:
Ängaryds förskola

Kontakt

Lena Hedin
Sektion Folkhälsa

Anne Wilderoth
Sektion Folkhälsa

Pilotförskolorna

Pilotförskolornas förbättringsarbeten

Stöd för din förskola

  • Metodik
  • Förbättringsidéer
  • Mätningar

Lärandeseminarier

Lärandeseminarier upplägg och innehåll

Forskning och rapporter

Läs mer om forskning som görs inom området

Uppdaterad: 2018-12-13
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion