Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Lärandeseminarier

Fyra tillfällen med lärandeseminarier har genomförts med 9 förskolor i länet. Team från nio förskolor, med olika professioner, har medverkat under hela arbetsprocessen. En öppenhet i att välja samverkan med andra aktörer utanför förskolan har förekommit t.ex. teknisk förvaltning, föreningslivet (Friluftsfrämjandet etc.), privata aktörer m.fl.. Utgångspunkten är och har varit att personal tillsammans med barnen har gjort det praktiska förändringsarbetet på gården.

Förskolornas deltagande har inneburit dels närvarande på fysiska länsträffar och dels eget arbete på hemmaplan. Under 2018 fortsätter förskolorna med praktiskt förbättringsarbete på hemmaplan. En nätverksträff för deltagande team genomfördes den 16 maj.

Konferens för spridning och erfarenhetsutbyte

En inspirationsdag om forskningsprojektet "Multifuntionella utomhusmiljöer på förskolegårdar" genomfördes den 10 oktober. Under dagen berättade pilotförskolorna om sina förbättringsarbeten och erfarenheter. Boverket fanns på plats och föreläste på temat "Regelverk och den krassa verkligheten". Jönköping University redovisar forskningsresultat. Målgruppen för konferensen var skolchefer, utvecklingsledare inom barn- och utbildningsförvaltning personal i förskola och grundskola, politiker, miljö- och hållbarhetsstrateger, samhällsplanerare, landskapsarkitekter eller motsvarande, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och vaktmästare och andra intresserade. Dagen var fulltecknad och många goda förbättringsförslag spreds vidare i länet.

 

 

Spridningsseminarie 10 oktober 2018

Material

Filmer

Presentation workshop pilotförskolor

Material från lärandeseminarium

Onsdag 8 mars 2017

Onsdag 3 maj 2017

Onsdag 30 augusti 2017

Onsdag 11 oktober 2017

Tips från Sara Emilionie

Uppdaterad: 2018-12-06
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion