Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Nulägesorientering

för en god utomhusmiljö på förskolegården

  • Gör en gemensam bild av nuläget. Personalens egna upplevelse av utomhusmiljön på förskolegården.
  • Ta reda på när, var och hur barnen rör sig utomhus.
  • Involvera alla på förskolan.
  • Mätverktyget OPEC (Outdoor Play Environment Categories)
  • Riksbyggens verktyg för ekosystemtjänster
  • Beskriva hur utomhusmiljön ser ut idag – tillgångar och utmaningar.
  • Illustration på en poster/A3 (bilder, rita etc.)

Tips

Använd mätverktyget OPEC. Verktyget ger en nulägesbild av förskolegårdens utomhusmiljö. Vår rekommendation är att använda den vid enstaka tillfällen (till exempel i början av och efter en åtgärdsperiod för att jämföra situationen).

Använd Riksbyggens verktyg för ekosystemtjänster.

Använd "Kidcape", ett verktyg med olika kriterier för utemiljö på förskolor som främjar fysisk aktivitet och solskydd genom fri, aktiv lek

Ha mallen beredd i bakfickan eller på något annat tillgängligt ställe under arbetsdagen. Ofta är det då enklare att sätta strecken fortlöpande.

 

Uppdaterad: 2019-01-07
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion