Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Prioritering och målsättning

för en god utomhusmiljö på förskolegården

  • Bena ut orsakerna till problemen till att t.ex. utomhusmiljön på förskolegården utnyttjas i för liten utsträckning tillsammans genom att använda ett så kallat "fiskbensdiagram" (ett verktyg för att finna möjliga orsaker till ett problem).
  • Välj ut de orsaker som bidrar mest till outnyttjad förskolegård och sätt utmanande mål för dem.
  • Förankra förändringsarbetet hos barn, personal och föräldrar.

Tips

Välj ut en problemsituation (t.ex. tillgängligheten till skogen) och resonera kring vilka möjliga orsaker det finns till att användingen av skogen utnyttjas för lite. Gruppera och forma en bild med hjälp av verktyget "Fiskbensdiagram".

Prova gärna att använda ett så kallat "flödesdiagram" för att beskriva hur den utsatta situationen uppstår i tidsordning. Genom att se t.ex. hur kan skogen användas mer när utevistelse på förskolegården sker steg för steg är det lättare att hitta förbättringsområden.

Uppdaterad: 2019-01-07
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion