Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Förändring och mätning

för en god utomhusmiljö på förskolegården

  • Planera avgränsade förändringar utifrån valda situationer och orsaker.
  • Planera mätningar som fångar barnens och personalens upplevelse.
  • Börja i det lilla. Det är viktigt att göra ett småskaligt försök. Fundera på hur ni kan arbeta med att testa i en liten skala! Ingen test kan vara FÖR småskalig!

Tips

Använd PGSA-hjulet för att snabbt komma igång med praktiska åtgärder och se efter om utomhusmiljön blir bättre. Genom att följa delarna i ett PGSA-hjul (se PGSA-hjul - arbetsblad) kan man se om en förändring leder till en förbättring. Om inte, måste man ändra på något och mäta igen. Det vill säga gå ett andra varv i cirkeln, kanske ett tredje och så vidare tills vi är säkra på att förändringen leder till en förbättring. För varje varv i PGSA-hjulet lär vi oss mer och när vi lärt tillräckligt inför eller permanentar vi förändringen.

Gör en cykel för varje förändring. Den första cykeln görs för att få ett utgångsvärde, en baslinje, att jämföra mot.

Beskriv vad som hände när förändringen gjordes i rutan "Göra" i PGSA-hjulet.

 

Uppdaterad: 2019-01-07
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion