Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Effektkontroll och analys

för en god utomhusmiljö på förskolegården

  • Reflektera över resultatet av mätningarna!
  • Tänk efter om förändringarna gav negativa effekter på andra områden.
  • Behåll de förändringar som gav en förbättring!
  • Lär av andras erfarenheter och ta nästa steg.

Tips 

Titta på resultatet av mätningen och reflektera tillsammans över om förändringen innebar en förbättring. Innebär förändringen en försämring av andra risker (UV-ljus, hinder m.m.)? Använd gärna mallen för Effektanalys (se Verktyg) för att strukturera tankarna. 

Fortsätt hämta inspiration från andra förskolor! Ta del av förbättringsidéerna och/eller ta kontakt med förskolor som har gjort förbättringar i liknande situationer.

 Skriv in vad ni kommer fram till i rutan "Studera" i PGSA-hjulet.

Uppdaterad: 2019-01-07
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion