Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Beslut om fortsättning

för en god utomhusmiljö på förskolegården

  • Gör rutin av de förbättringar som har gett positiv effekt.
  • Dokumentera förbättringarna.
  • Fortsätt reflektera tillsammans!

Tips

Besluta vilka åtgärder som ska bli rutin på förskolan och vilka andra situationer som behöver förbättras. Summera erfarenheterna från testerna i en kort handlingsplan för hur utomhusmiljöarbetet på gården ska se ut nu och i den närmaste framtiden. 

Planera några mätningstillfällen för att se efter om förbättringarna håller i sig.


Fyll i rutan "Agera" i PGSA-hjulet.
Ta beslut om fler förändringar behöver göras. I så fall påbörjas ett nytt PGSA-hjul.

Uppdaterad: 2019-01-07
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion