Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Övervikt och fetma

Alla åtgärder och behandling vid barnfetma sker i samverkan mellan Barnhälsovården eller Skolhälsovården och de öppna barnmottagningarna i länet.

  • BORIS-BarnObesitasRegister I Sverige
    BORIS är ett nationellt kvalitetsregister för barnfetma. Registering i BORIS avser sjukvårdande behandling, vilket innebär behandling på barnklinik eller barnmottagning. Syftet är att långsiktigt kunna följa utvecklingen av fetma bland barn och unga i landet.
Uppdaterad: 2018-05-16
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion