Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Fysisk aktivitet

Många barn rör på sig för lite idag och tillbringar i stället mycket tid stillasittande framför tv och dator. Ett sätt att försöka förändra detta är genom interventioner som syftar till att främja den fysiska aktiviteten.

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar 6-17 år

Nationella rekommendationer baseras på de internationella (Världshälsoorganisationen, WHO 2010). Framtagna av tvärprofessinell grupp för Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA). Godkända av Barnläkarföreningen och Svenska Läkarsällskapet.

  • Daglig fysisk aktivitet (minst 60 minuter/dag, måttlig-hög intensitet)
  • Hög intensitet bör ingå minst 3 gånger/vecka
  • Muskelstärkande/skelettstärkande aktivitet minst 3 gånger i veckan
  • Barn och ungdomar med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning, som inte kan nå upp till rekommendationerna bör vara så aktiva  som tillståndet medger. Individuella råd för anpassad regelbunden fysisk aktivitet ges lämpligen av behandlande fysioterapeut, läkare och/eller sjuksköterska.

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS)

FYSS är ett evidensbaserat kunskapsstöd som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Den tredje reviderade och omarbetade upplagan, FYSS 2017, innehåller totalt 53 kapitel, varav en del är helt nya och övriga är reviderade från föregående utgåva. Av upphovsrättsliga skäl finns i dagsläget 33 av dessa fritt tillgängliga på webbplatsen www.fyss.se. I nya FYSS presenteras också de nya svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och ungdomar (barn 0-5 år samt barn och unga 6-17 år). I den nya versionen finns också ett bättre kunskapsunderlag än föregångaren för effekterna av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.

FYSS-kapitel Fysisk aktivitet för barn och ungdomar (nytt fönster)

Pulshöjande fysisk aktivitet

Det pågår ett forskningsprojekt med titeln "Puls för lärande och hälsa", en praktiknära forskningsstudie i samarbete mellan FoUrum utbildning, Kommunal utveckling och Högskolan i Halmstad. Skolor från åtta kommuner (Aneby, Eksjö, Gislaved, Habo, Nässjö, Mullsjö, Tranås och Vaggeryd) i länet deltar i studien.

Pulshöjande fysisk aktivitet innebär att skolor genomför minst tre pulspass/träning i veckan under skoltid där elever i minst 20 minuter är från 65 procent och uppåt i sin maxpuls (pulszon = 65-85% av maxpuls). Förutom pulshöjande övningar är strävan att träningen ska vara varierande och lustfylld och innehålla motorik- och koordinationsövningar. Alla elever arbetar efter sina egna förutsättningar under pulsträningen.

Kontaktpersoner

Kontakt - Barns levnadsvanor

Forskningsprojekt "Puls för lärande och hälsa"

Kontaktperson:
Katarina Haraldsson, FoUrum utbildning, Kommunal utveckling.

Uppdaterad: 2018-05-16
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion