Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Mat

Råd för måltider - skola och förskola

Livsmedelsverket har utarbetat råd för måltider i kommunala och privata förskolor, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. De är avsedda som stöd för alla som på något sätt arbetar med maten men också för föräldrar, när det gäller att främja bra matvanor hos barn.

Uppdaterad: 2018-05-16
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion