Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vaccinationsstatistik

Folkhälsomyndigheten (ny sida)

Region Jönköpings län

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
010 24 22334

Uppdaterad: 2017-07-03
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv