Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Trygg och säker vård och omsorg

"Jag får den vård och omsorg jag behöver, när jag behöver och där jag behöver".

Det vill vi att Esther, oavsett ålder, ska kunna säga när hon behöver vård och omsorg från flera verksamheter.  Därför arbetar vi hela tiden med att förbättra och hittar nya sätt att samverka.  Under 2017 har vi arbetat med ta fram och stödja arbetssätt och skapa trygghet i samband med in- och utskrivning från sjukhus inför Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 1 januari.

Vi arbetar också med att stödja arbetssätt för att skapa trygghet när Esther är hemma. Trygg och säker vård och omsorg organiseras i fyra delprojekt där länets 13 kommuner och Region Jönköpings län ingår.

Arbetet samordnas av en övergripande projektgrupp som rapporterar till Ledningsgrupp för samverkan, Reko.

Överenskommelse tecknad

Den 1 januari trädde  Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft. Inför det träffade  länets kommuner och Regionen en överenskommelse. I den har gemensamma målsättningar, arbetsprocesser och den ekonomiska regleringen för personer som är utskrivningsklara på sjukhus formulerats.

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Bilaga 1 Riktlinje utskrivningsprocess
Bilaga 2 Ekonomisk reglering

 

Workshop inför Överenskommelse

10 oktober 2017 träffades ett 60-tal förtroendevalda, chefer och tjänstemän från kommunerna och Region Jönköpings län för att gå igenom gemensamma mål och principer för samverkan. Det blev en intensiv dag med fokus på hur huvudmännen tillsammans ska säkerställa trygg och säker vård och omsorg för de invånare som behöver gemensamma insatser. Läs mer här.

Dokumentation från workshopen

Maj Rom SKL
Vårdsamordningsprocessen, Anette Claesson, Christina Bråkenhielm-Persson, Göran Runesson
Utkast Överenskommelse Jönköpings län, Ulrika Stefansson

Sammanställning av workshopsdiskussioner
 

Om projektet

Information om projektet

Arbetsmaterial

Kommunikationsplanering

Kontakt

Projektledare
Ulrika Stefansson

Projektgrupp

  • Anette Claesson, MAS Värnamo kommun
  • Lotta Damberg, socialchef Vaggeryds kommun
  • Thomas Tryggvesson, projektledare Digitala lösningar
  • Marianne Lillieberg, funktionschef hälso- och sjukvård Jönköpings kommun
  • Marita Sandqvist, utredare, projektledare Vårdsamordning
  • Ann Lund, teamchef kommunal utveckling
  • Ulrika Stefansson, utredare, övergripande projektledare Trygg och säker vård och omsorg,
    projektledare Mobila lösningar

Cosmic Link och Messenger

Samordnad vårdplanering i Link

Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2018-12-11
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion