Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Trygg och säker vård och omsorg

"Jag får den vård och omsorg jag behöver, när jag behöver och där jag behöver".

Det vill vi att Esther, oavsett ålder, ska kunna säga när hon behöver vård och omsorg från flera verksamheter.  Därför arbetar vi hela tiden med att förbättra och hittar nya sätt att samverka.  

Vi arbetar också med att stödja arbetssätt för att skapa trygghet när Esther är hemma. Trygg och säker vård och omsorg organiseras i fyra delprojekt där länets 13 kommuner och Region Jönköpings län ingår.

 

Kontakt

Projektledare
Ulrika Stefansson

Projektgrupp

  • Anette Claesson, MAS Värnamo kommun
  • Lotta Damberg, socialchef Vaggeryds kommun
  • Thomas Tryggvesson, projektledare Digitala lösningar
  • Marianne Lillieberg, funktionschef hälso- och sjukvård Jönköpings kommun
  • Marita Sandqvist, utredare, projektledare Vårdsamordning
  • Ann Lund, teamchef kommunal utveckling
  • Ulrika Stefansson, utredare, övergripande projektledare Trygg och säker vård och omsorg,
    projektledare Mobila lösningar

Cosmic Link och Messenger

Samordnad vårdplanering i Link

Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2019-02-19
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion