Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Projektgruppens mötesanteckningar

2017

2017-03-23

2017-02-07

2017-xx-xx

2016

2016-xx-xx

2016-xx-xx

Deltagare

Victoria Allard, projektledare Trygg och säker vård och omsorg
Marita Sandqvist, projektledare Vårdsamordning
Ulrika Stefansson, projektledare Mobila team
Carina Hellström, projektledare Digitala lösningar
Marianne Lillieberg, funktionschef hälso- och sjukvård Jönköpings kommun
Lena Adolfsson, socialchef Aneby kommun
Anette Claesson, MAS Värnamo kommun

Uppdaterad: 2017-02-08
Victoria Allard, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling