Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Om projektet

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning för "Trygg och säker vård och omsorg" RJL 2016/784

Projektdirektiv för ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”

Mål

Länets invånare ska kunna säga: "Jag ska få den vård jag behöver, när jag behöver det och där jag behöver det".

Effektmål

Esther ska känna trygghet och tillit, vara delaktig och självständig i sin vård och omsorg oavsett var den utförs, även vid vårdens övergångar. Grunden för detta är en effektiv och patientsäker samverkan mellan huvudmännen där Esthers behov är i centrum.

Information ska finnas tillgänglig när den behövs. Arbetssätt och IT-stöd är välfungerande och ska underlätta det dagliga arbetet.

Esther ska erbjudas god, säker och jämlik vård i hela länet.

Resultat

Värdekompass - Trygg och säker vård och omsorg

Kontakt

Ulrika Stefansson, projektledare

Uppdaterad: 2017-10-30
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion