Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vårdsamordning handlingsplan

Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig

När

Status

Kommentar

Övergripande projektgrupp bildas och projektdirektiv skrivs. REKO beslutar

 

Victoria Allard och Marita Sandqvist

april - maj 2016

Genomförd

 

Formera projektgrupp Vårdsamordning

Projektgrupp som refensgrupp, träff x1/mån

Arbetsutskott 7-8 st, träff x1/vecka

Marita Sandqvist

maj - juni 2016

Genomförd

 

Projektplan

Färdigställ

Marita Sandqvist

Sept - 16

Genomförd

 

Vårdsamordnar nätverksträff

Vårdsamordnare primärvård - uppdrag

Marita Sandqvist

2016-06-02

Genomförd

 

Nuläge (statistik, omvärldsbevakning mm)

Vårdplanering, SIP, Flöden/vårdcentralsprofil mm

Workshop med medarbetar i "Vårdplaneringsprocessen idag och framöver" 161005

Marita Sandqvist

Projektgrupp "It stöd.."

juni 2016

Okt 2016

Genomförd

Genomförd

 

Aktivitetsplan med fokusområden inkl. tidsplan

Projektgruppsträffar och AU förbereder.

Marita Sandqvist

Sept 2016

Genomförd

 

Kommunikationsplan

Påbörjad

Conny Thålin

Okt 2016

Pågående

 

AU Vårdsamordning

Projektgruppsträff

Träff varje vecka. Planerar och kalla till höstens möten

Träffr varje månad. Planera och kalla till höstens möten

Marita Sandqvist

From juni 2016 tom dec 2016

Genomförd

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsplan utformas för resp. Fokusområde - se nedan   Marita Sandqvist Okt 2016 Pågående  

Arbetsgrupper för SIP, Kommunikationsplan, Link, Vårdplaneringsprocess

 

Skapa grupper för ingående arbete med resp fokusområde Marita Sandqvist Okt 2016 Pågående  
Ta fram testdeltagare - Vc/klinik/Kommun Test av Ny vårdplaneringsprocess samt Link Marita Sandqvist Sept 2016 Genomförd  
Planera för test - Link Test planeras jan-feb 2017 Marita Sandqvist Sept 2016 Pågående  
Planera för test - Ny Vårdplaneringsprocess Test planeras jan-feb 2017 Marita Sandqvist Sept 2016 Pågående  

 

Genomförd 

Genomförd

Pågående

Pågående

Inte påbörjad

Inte påbörjad

Uppdaterad: 2016-10-05
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion