Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vårdsamordning - resultat värdekompass

Mål

För alla med behov av samordnad vårdplanering ska den fungera oavsett på vilken plats – från att personen kommer in på sjukhus till dess att samordnad individuell plan är skriven/överenskommen

Eksjöpilot - rapport 2017

Sammanställning test vid Eksjö VC, Eksjö kommun och Medicin- och rehabiliteringskliniken Höglandssjukhuset i Eksjö februari-mars 2017

Resultat Värdekompass

Erfarenheter

Funktionell status

Professionella/kliniska resultat - att göra rätt

Resurser

  • Personalresurser/funktioner; vårdsamordnaren på VC, sjuksköterska i slutenvård, sjuksköterska och biståndshandläggare kommun finns tillgänglig
  • Tid och kompetens
    Resultat resurser, test februari-mars 2017
Uppdaterad: 2017-08-29
Marita Sandqvist, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion