Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Frågor och svar, vårdsamordning

Nedan finns en sammanställning av frågor och svar indelade i följande kategorier:
 

Fråga Svar
Processen/arbetssätt
   
   
   
   
   
Fråga Svar
Vårdplan Link
   
   
   
   
   
Fråga Svar
SIP
   
   
   
   
   
Fråga Svar
Samtycke
   
   
   
   
   
Fråga Svar
Hjälpmedel
   
   
   
   
   
Fråga Svar
SÄBO/hemteam
   
   
   
   
   

 

Kontaktuppgifter, samverkan

Länssamordnare

  • Erica Kyhlberg
  • Astrid Lembke

Projektledare

  • Marita Sandqvist
Uppdaterad: 2018-05-15
Ulrika Ribbholm, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion