Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vecka 8 2018 - status samordnad vårdplanering vid utskrivning

Kopiera och klistra in aktuell status:

Går bra Går bra följer plan
Går ganska bra Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
Går bra Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen

 

Höglandets sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Aneby

Pernilla Sjö

 

 

Eksjö

Emily Tärneberg

Ann-britt Almkvist

Går ganska bra

Svårt att planera insatser när planerad vårdtid flyttas fram flera gånger. Får ofta inte svar från slutenvården när man ställer frågor.

Nässjö

Margareta Lägervik

Går bra

 

Sävsjö

Kerstin Carlsson

 

 

Tranås

Ingela Sundell

 

 

Vetlanda

Jennie Svensson

Går ganska bra

Rehabpersonalen upplever att de ej får svar på sina frågor i LINKEN. Detta försvårarar att planera inför hemgång. Fortfarande ändras datumen för hemgång många gånger. Samarbetet mellan kommun och VC fungerar bra.

Höglandssjukhuset

 

 

Chefsjuksköterska

Annika Fransson

Går ganska bra

 

Vårdcentraler

 

 

Aneby vårdcentral

 

 

Bodafors vårdcentral

Pernilla Mårtensson

 

 

Bräcke diakoni Nyhälsan

Elisabet Olsson

 

 

Eksjö vårdcentral

Eva Palmberg

Johanna Kreutz

 

 

Landsbro vårdcentral

Jane Broling-Danielsson

Lena Wendel

lena.wendel@rjl.se

 

 

Läkarhuset i Tranås

 

 

Mariannelunds vårdcentral

Linda Boelee

 

 

Nässjö Läkarhus

Malin E Lundberg

 

 

Nässjö vårdcentral

Susanne Bergander

 

 

Sävsjö vårdcentral

Sabine Ljung

 

 

Tranås vårdcentral

 

 

Unicare vårdcentral, Vetlanda

Stefan Gunnarsson

Ingvor Andersson

ingvor.andersson@unicare.nu

Går ganska bra

Bristande kommunikation från sjukhuset. Ställer man en fråga önskar man svar.

Vetlanda vårdcentral

Jane Broling-Danielsson

Sandra Andersson

sandra.a.andersson@rjl.se

 

 

Vårdcentralen Aroma

Anneli Karlsson

Eva Karlsson

 

 

 

 

Jönköpings sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Habo

Karin Olin

Går ganska bra

Kommunikationen i Link med slutenvården fungerar dåligt. Biståndshandläggarna får inte svar på frågor kring planerad vårdtid, ADL, om personen förväntas behöva hjälp med något efter utskrivning.

Jönköping

Johanna Lindqvist

 

 

Mullsjö

Susanne Andersson Lilja

Går ganska bra

två exempel på återkommande bekymmer: slutenvården ändrar allt som ofta beräknad vårdtid plus att utskrivningsmeddelande har skickat och ändring sker (plus de glömmer också ta tillbaka meddelandet) Svårt att få tillräcklig information om patienten från slutenvården för att klara göra bedömning om personen kan gå hem. ADL ej tillräcklig i sin utformaning och personal som inte känner pat. gör att vi inte får den info vi behöver

Länssjukhuset Ryhov

 

 

Chefsjuksköterska

Anette Abrahamsson

Går ganska bra

Kommunikation i LINK fungerar dåligt, man upplever att man inte får svar. Oklarhet kring vem som gör vad när det gäller vårdsamordnare o biståndshandläggare. Svårigheter kring patienter med palliativ insats.

Vårdcentraler

 

 

Bankeryds vårdcentral

Marianne Hörnmark

Går ganska bra

Denna vecka har vi stora problem med kommunikationen i LINK med hemteamen. De ger dubbla tider om när pt kan gå hem. Vi kallar till SVPL utifrån när pt är utskrivningsklar men de svarar inte om de kan närvara. Vi får veta att den SVPL vi kallar till tänker inte biståndshandläggare åka till utan hon är endast med på den vid hemkomst och den då hemteam släpper. Nej, enligt riktlinjen ska de som kallas till SVPL bekräfta tdien samt delta vid mötet.

Det blir svårt att förklara för anhöriga att det är tre olika planeringstillfällen inom 14 dagar. Detta måste bli en ändring på! Vad finns för plan för det! Vi kan naturligvis skapa egna rutiner och frångå lagen, men är det rätt att alla gör det? vad tycker ni? Frågan är lyft vad gäller följsamhet med det arbetssätt/riktlinje som har tagits fram i samverkan.

 

Bräcke Diakoni Lokstallarna

Vanja Arrias

vanja.arrias@brackediakoni.se

Madeleine Helgeroth

madeleine.helgeroth@rjl.se

 

 

Gränna vårdcentral

Margareta Andersson

 

 

Habo vårdcentral

Cecilia Malmind

 

 

Hälsan 1

Karolina Dalemo

Lenka Jansson

lenka.jansson@rjl.se

Går ganska bra

Återkommande i LINK olika vårdtillfällen med samma pt via Barnklin, ej listad på Hälsan 1 utan Wetterhälsan. Skickat meddelanden x flera om att kontakta rätt VC vilket slutligen gjordes ?

Fortsatt svårt nå biståndshandläggare/ hemteam för SVPL i hemmet.

Hälsan 2

Carola Skoglund Vågström

 

 

Kungshälsan

Lovisa Oskarsson

 

 

 

Läkarhuset Huskvarna

Noomi Brohede Lagerström

 

 

Läkarhuset Väster Jönköping

Johan Svensson

johan.svensson@rjl.se

 

 

Läkarhuset Öster Jönköping

Gabriella Orrgren

Går ganska bra

Inför SVPL på korttidsplats, var inte biståndshandläggare och sjuksköterska informerade om att vårdcentralen kom för SIP, utan hade redan planerat för VPG. Har inte kommunens biståndshandläggare och sjuksköterskor på korttidsboende fått information om detta ? Frustrerande arbetssätt när motparten är ovetande. Ex Var på en SVPL på korttidsboende enligt riktlinjerna 3 dagar. Besöket tog 40 min, transport 40 min, sammanlagd administrationstid (planering, telefon ringa biståndshandläggare och anhöriga, dokumentation)ca 60 min. Medverkande var biståndshandläggare, hemtjänst och make samt patienten som var mycket trött och sov mest hela tiden. Beslutet fattades på 10 min att korttidsplats skulle förlängas enligt patientens önskemål. Detta känns inte rimligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Hade varit mera meningsfullt för alla parter att SVPL gjorts inför hemgång. Vi har haft flertal fall i LINK som varit utskrivningsklara och börjar planera för SVPL men vårdtiden förlängs, är slutenvården för snabb med sina bedömningar ? Vårdcentralens arbete ogjort, slöseri med tid och resurser. Målet att göra SVPL inom 3 dagar när hemteam inkopplat/ alt kortidsboende är inte anpassat för Esthers bästa. Det är vårdsmordnaren som kallar berörda professioner till SVPL och beslutar om tid och lämplig plats för mötet. Alla verksamheter i länet har erhållit samma information om arbetssättet utifrån riktlinjen men följsamheten till detta varierar.

Mullsjö vårdcentral

Sandra Vackmyr

sandra.vackmyr@rjl.se

 

 

Norrahammars vårdcentral

Pia Birath Moberg

 

 

Rosenhälsan

 

 

Rosenlunds vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

 

 

Råslätts vårdcentral

Anna Ekfeldt

   

Tenhults vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

   

Wasa vårdcentral

   

Wetterhälsan

   

Öxnehaga vårdcentral

   

 

 

Värnamo sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Gislaved

Margareta Hammarberg

 

 

Gnosjö

Elisabeth Linderos

 

 

Vaggeryd

Maria Nordgren

 

 

Värnamo

Ann Lindqvist

Går ganska bra

Planerad vårdtid sämre än någonsin. Slutenvården säger att det är omöjligt att ange. Ser vi olika på planerad vårdtid, är det dagen personen ska gå hem eller sista dagen för behandling. Planerad vårdtid = beräknad dag för utskrivning. Slutenvården skickar inte med vårdplanen vid hemgång. Positivt att det är flera aktörer som skriver i vårdplanen, desto viktigare att den skickas med i samband hemgång, även viktigt att den är uppdaterad. ADL bedömningar flyter på bra. Psykiatrin har lång väg kvar i samverkansprocessen. Det tar lång tid att få svar i Link (flera dygn).

Värnamo sjukhus

 

 

Chefsjuksköterska

Dzenata Brandic

 

 

Vårdcentraler

 

 

Anderstorps vårdcentral

Anette Åkesson

 

                Går ganska bra

Haft många ärenden i LINK, ej hunnit kolla av 3g/dag. Gjort 2 st. SIP

Gislaveds vårdcentral

Anette Åkesson

Går ganska bra

Haft många ärenden i LINK, ej hunnit kolla av 3g/dag. Bemanning i LINK går trögt.

Gislehälsan

Heike Porath

 

 

Gnosjö vårdcentral

Jennie Widén

 

 

Rydaholms vårdcentral

Helen Waldestål

 

 

Skillingaryds vårdcentral

Jenny Ankarstrand

Går ganska bra

 

Smålandsstenars vårdcentral

Eva Lundberg

 

 

Unicare Apladalen

Ann-Mari Sandström

   

Vaggeryds vårdcentral

Maria Ottosson

 

 

Vråens vårdcentral Värnamo

Ulrika Fransson

 

 

Väster vårdcentral Värnamo

Inger K Gustavsson

 

 

Uppdaterad: 2018-03-07
Erica Kyhlberg, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion