Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vecka 9 2018 - status samordnad vårdplanering vid utskrivning

Kopiera och klistra in aktuell status:

Går bra Går bra följer plan
Går ganska bra Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
Går bra Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen

 

Höglandets sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Aneby

Pernilla Sjö

 

 

Eksjö

Emily Tärneberg

Ann-britt Almkvist

Går ganska bra

Upplever att det inte är tillräckligt att gå in 3ggr/dag i LINK för det är ofta snabba förändringar. Svårt att planera och förbereda när detta händer. Bra samarbete mellan kommun och vårdcentral.

Nässjö

Margareta Lägervik

Går bra

 

Sävsjö

Kerstin Carlsson

 

 

Tranås

Ingela Sundell

 

 

Vetlanda

Jennie Svensson

Går ganska bra

Inget nytt denna vecka arbetar vidare med att följa de riktlinjer som är framtagna.

Höglandssjukhuset

 

 

Chefsjuksköterska

Annika Fransson

 

 

Vårdcentraler

 

 

Aneby vårdcentral

 

 

Bodafors vårdcentral

Pernilla Mårtensson

 

 

Bräcke diakoni Nyhälsan

Elisabet Olsson

 

 

Eksjö vårdcentral

Eva Palmberg

Johanna Kreutz

 

 

Landsbro vårdcentral

Jane Brohlin-Danielsson

Lena Wendel

lena.wendel@rjl.se

 

 

Läkarhuset i Tranås

 

 

Mariannelunds vårdcentral

Linda Boelee

 

 

Nässjö Läkarhus

Malin E Lundberg

 

 

Nässjö vårdcentral

Susanne Bergander

 

 

Sävsjö vårdcentral

Sabine Ljung

 

 

Tranås vårdcentral

 

 

Unicare vårdcentral, Vetlanda

Stefan Gunnarsson

Ingvor Andersson

ingvor.andersson@unicare.nu

 

 

Vetlanda vårdcentral

Jane Brohling-Danielsson

Sandra Andersson

sandra.a.andersson@rjl.se

 

 

Vårdcentralen Aroma

Anneli Karlsson

Eva Karlsson

 

 

 

 

Jönköpings sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Habo

Karin Olin

Går ganska bra

Fungerar bättre än tidigare. Fortfarande svårigheter med att få svar på frågor i Link från slutenvården.

Jönköping

Johanna Lindqvist

Går ganska bra

Har haft ärenden där personer skickats hem med befintliga insatser där ingen initiering till samordnad vårdplanering skickats men där det visat sig när personen kommer hem att det finns ett utökat behov. Tiden när utskrivningsmeddelande skickas varierar. Ibland skickas det när personen redan lämnat sjukhuset. Eller så kan det skickas trots att personen inte är klar och tiden för utskrivning flyttas fram. Sista tiden har det varit en del problem med att logga in i Cosmic Link. Senast igår 27/2 kom vi inte in under hela förmiddagen. Personal kontaktar regionens IT avdelning för felanmälan, är detta något man har problem med på fler ställen?

Det har varit problem i Cosmic den 27/2 i flera delar av länet.

Mullsjö

Susanne Andersson Lilja

Går ganska bra

Genom workshop fick vi statistik att vi inte klarar SVPL enligt processen,nedslående. Hittills har vi dock haft SVPL i hög grad , både på korttids och i hemmet,tre dagar efter utskrivning. Hittills är vår uppfattning att ur klient/brukarperspektiv har vi tack vare att personen kunnat landa ett par dagar har både personen själv, anhöriga och profession fått bra underlag till planeringen. I några fall har vi fått respons från anhöriga som varit nöjda och tackat, så roligt:) Några kliniker fungerar superbra i Link, några andra kliniker återkommande som fungerar sämre. Vi missar också i bland, högt tryck som kräver mer än vår kapacitet. Så som SVPL är bestämt (tre dagar från utskrivningsklar)efterfrågar vi framöver underlag att detta är bra ur ett klient/brukarperspektiv. Att det blir bra för Ester.

Länssjukhuset Ryhov

 

 

Chefsjuksköterska

Anette Abrahamsson

Går ganska bra

Svårigheter att förstå kommunikationen i LINK

Vårdcentraler

 

 

Bankeryds vårdcentral

Marianne Hörnmark

Går ganska bra

Denna vecka har vi haft 2 fall av SVPL som vi skickat kallelse till i LINK. Båda har vi fått flytta fram till nästa vecka då kommunen (hemteam)inte kan ta hem pt r/t resursbrist.

Upplevelsen är fortsatt att det är otydlig konversation i LINK.

Det känns märkligt när kommunens biståndshandläggare meddelar oss att de fått höra av sina chefer att de inte ska åka på de SVPL som vi kallar till. Kan vi få ett svar på detta!!!!!

Frågan är lyft till högre instans i samverkan för att komma fram till hur följsamheten ska se ut i det nya arbetssättet. Alla kommer att erhålla information när detta är klargjort.

Trots ny lag så funkar det inte att kalla inom 3 dygn till SVPL, inte för någon aktör. Vi har verkligen haft en hög ambition, men vi  får bara flytta fram och ändra tid för SVPL hela tiden.

Det blir rörigt för patient och anhöriga när det är många planeringsmöten och också ändrade tider.

 

Bräcke Diakoni Lokstallarna

Vanja Arrias

vanja.arrias@brackediakoni.se

Madeleine Helgeroth

madeleine.helgeroth@rjl.se

 

 

Gränna vårdcentral

Margareta Andersson

 

 

Habo vårdcentral

Cecilia Malmind

 

 

Hälsan 1

Karolina Dalemo

Lenka Jansson

lenka.jansson@rjl.se

Går bra

Försökt kalla biståndshandläggare till SVPL hos pt med hemteam men blev hänvisad göra den tillsammans med usk i hemteamet istället. Övriga vårdsamordnare har haft bristfällig samverkan med biståndshandläggare under veckan.

Frågan är lyft till högre instans i samverkan för att komma fram till hur följsamheten ska se ut i det nya arbetssättet. Alla kommer att erhålla information när detta är klargjort.

Hälsan 2

Carola Skoglund Vågström

 

 

Kungshälsan

Lovisa Oskarsson

 

 

Läkarhuset Huskvarna

Noomi Brohede Lagerström

 

 

Läkarhuset Väster Jönköping

Johan Svensson

johan.svensson@rjl.se

Går bra

 

 

Går bra

 

 

 

Går bra

Flera avdelningar är inte helt insatta i de rutiner som finns och vem som kallar och vem som gör vad. Går det ut mer information till avdelningarna på sjukhuset?

Länssamordnare kommer att ha fortsatt kontakt med alla verksamheter i länet för utbyte av information.

Vid ett flertalet tillfällen lägger kommunens biståndshandläggare egna tider och tycker att vi kan åka själva på våra eller komma på deras som kanske ligger längre fram i tiden.
Hur kommer Ni i regionsgruppen arbeta med detta för att hela Regionen ska få samsyn i detta arbete med vårdsamordning? Det är ju ett enormt resursslöseri både för personal och patient att åka flera gånger för samma sak och det blir närmast Sämre samordning än bättre.

Frågan är lyft till högre instans i samverkan för att komma fram till hur följsamheten ska se ut i det nya arbetssättet. Alla kommer att erhålla information när detta är klargjort.

Vid utskrivning till korttidsplats är det oklart vad som gäller. Vi har upplevt att hemteamet vårdplanerar på sjukhuset och sedan vill man inte vårdplanera inom 3 dagar som rutinen säger på korttidsplats. Vad gäller för kommunen i detta fall? Och hur anpassar sig Regionen (VC & Slutenvården) till detta? Ibland är detta lämpligare.

 

Biståndshandläggare har inte egen SVPL. Deras möte på sjukhuset ingår i planeringen inför att Esther ska komma hem/skrivas ut. Biståndshandläggare kommer att använda rätt begrepp i texter för att inte det ska skapa förvirring.

 

SVPL på kortidsenhet: även denna fråga är lyft till högre instans i samverkan för fortsatt samtal om följsamhet i processen.

 

Vid ett flertal tillfällen har vi upplevt att vi fått dåligt bemötande från biståndshandläggarna i kommunen för att de har för mycket att göra.

 

Hur kan Regionen och Kommunen samverka för att förbättra kontakten och få kommunen att förstå lagen lika som Regionen har tolkat den?

 

Frågan är lyft till högre instans i samverkan för att komma fram till hur följsamheten ska se ut i det nya arbetssättet. Alla kommer att erhålla information när detta är klargjort.

Läkarhuset Öster Jönköping

Gabriella Orrgren

 

 

Mullsjö vårdcentral

Sandra Vackmyr

sandra.vackmyr@rjl.se

 

 

Norrahammars vårdcentral

Pia Birath Moberg

 

 

Rosenhälsan

 

 

Rosenlunds vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

 

 

Råslätts vårdcentral

Anna Ekfeldt

   

Tenhults vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

   

Wasa vårdcentral

   

Wetterhälsan

   

Öxnehaga vårdcentral

   

 

 

Värnamo sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Gislaved

Margareta Hammarberg

 

 

Gnosjö

Elisabeth Lindros

 

 

Vaggeryd

Maria Åhman

 

 

Värnamo

Ann Lindqvist

Går ganska bra

Planerad vårdtid stämmer inte. Information om planerad vårdtid saknas fortfarande i många fall. Vårdsamordnarna uppdaterar inte samordnade vårdplanen. Anhöriga kallas inte alls eller sent till SVPL i hemmet. Ytterst lite tid läggs på mobilisering vilket försvårar kommunens arbete. Det är svårt få läkaren att skriva egenvårdsintyg Initiativ saknas av slutenvården att skriva egenvårdsintyg, man tänker inte på detta. Svpl i hemmet fungerar väl.

Värnamo sjukhus

 

 

Chefsjuksköterska

Dzenata Brandic

 

 

Vårdcentraler

 

 

Anderstorps vårdcentral

Anette Åkesson

Går ganska bra

Haft en givande Workshop denna veckan. Känns viktigt att vi bevarar denna typ av träffar. Har fortfarande inga SVPL på korttidsboendet då tiden som är avsatt för Vpl är för snäv. Prioriterar de som har eget boende. Har mycket gott samarbete med vårdlotsar och deras handläggningsarbete som är viktigt.

Gislaveds vårdcentral

Anette Åkesson

Går ganska bra

Haft en givande Workshop denna veckan. Känns viktigt att vi bevarar denna typ av träffar. Har fortfarande inga SVPL på korttidsboendet då tiden som är avsatt för Vpl är för snäv. Prioriterar de som har eget boende. Har mycket gott samarbete med vårdlotsar och deras handläggningsarbete som är viktigt.

Gislehälsan

Heike Porath

 

 

Gnosjö vårdcentral

Jennie Widén

 

 

Rydaholms vårdcentral

Helen Waldestål

 

 

Skillingaryds vårdcentral

Jenny Ankarstrand

Går ganska bra

Fortsatt svårt att kalla till vårdplaneringar när plantiden ändras. Förstår ändå svårigheterna med att sätta en planerad vårdtid. Upplever att det blir röriga vårdplaneringar då man har SVPL i samband med hemkomst från sjukhuset. Patiententerna är ofta trötta då dom precis kommit hem. Arbetsterapeut och sjukgymnast har ej hunnit göra sina bedömningar  och deras insatser kommer ej med i SIP direkt utan man får återkomma senare.

Finns det möjlighet att boka in SVPL-mötet så att Esther har varit hemma någon dag/några dagar och samtidigt hålla sig inom tidsramen 72 timmar efter utskrivningsmeddelandet?

Då det gäller korttidsvistelser kommer oftast informationen i sista stund om att patienten är beviljad en plats. Det gör det svårt att veta vart vi ska kalla till SVPL. I övrigt bra samarbete med övriga aktörer.

Smålandsstenars vårdcentral

Eva Lundberg

 

 

Unicare Apladalen

Ann-Mari Sandström

   

Vaggeryds vårdcentral

Maria Ottosson

 

 

Vråens vårdcentral Värnamo

Marica Arntsson

 

 

Väster vårdcentral Värnamo

Inger K Gustavsson

 

 

Uppdaterad: 2018-03-09
Erica Kyhlberg, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion