Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vecka 10 2018 - status samordnad vårdplanering vid utskrivning

Kopiera och klistra in aktuell status:

Går bra Går bra följer plan
Går ganska bra Går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
Går bra Går dåligt, inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen

 

Höglandets sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Aneby

Pernilla Sjö

 

 

Eksjö

Emily Tärneberg

Ann-britt Almkvist

Går ganska bra

Dåligt att LINK ligger nere en hel fm. Inte ens läskopian gick det att gå in på. Annars fortsätter det som vanligt.

Saknar ofta planerad vårdtid.

Nässjö

Margareta Lägervik

 

 

Sävsjö

Kerstin Carlsson

 

 

Tranås

Ingela Sundell

Går bra

Utvärdering idag. Framflyttning av kunders hemgångstider riskerar att äventyra hela SVPL vårdtiden skattas i underkant och det blir dåligt resultat för kunderna. Måste arbetas på förbättring jäms över

Vetlanda

Jennie Svensson

Går ganska bra

Upplever att man inte följer framtagen riktlinje vilket försvårar planeringen för olika professioner.

Vet att man skulle arbeta fram ett förslag på hur vi skall bemanna oss inför påskhelgen. När kommer detta att skickas ut till oss?

Rutin för helger är antagen i ReKo och information har gått ut till alla socialchefer i länet.

När det gäller kallelser i LINKEN tänker då främst från psykiatrin kan de kalla både Vårdcentral och Psyk mottagningen?

I nuvarande version av LINK kan endast vårdcentral och kommun initieras till SVPL. I den nya versionen av LINK blir det möjligt att kalla flera aktörer inom öppenvården.

Höglandssjukhuset

 

 

Chefsjuksköterska

Annika Fransson

 

 

Vårdcentraler

 

 

Aneby vårdcentral

 

 

Bodafors vårdcentral

Pernilla Mårtensson

 

 

Bräcke diakoni Nyhälsan

Elisabet Olsson

 

 

Eksjö vårdcentral

Eva Palmberg

Johanna Kreutz

 

 

Landsbro vårdcentral

Jane Brohlin-Danielsson

Lena Wendel

lena.wendel@rjl.se

 

 

Läkarhuset i Tranås

 

 

Mariannelunds vårdcentral

Linda Boelee

 

 

Nässjö Läkarhus

Malin E Lundberg

 

 

Nässjö vårdcentral

Susanne Bergander

Går bra

 

Sävsjö vårdcentral

Sabine Ljung

 

 

Tranås vårdcentral

 

 

Unicare vårdcentral, Vetlanda

Stefan Gunnarsson

Ingvor Andersson

ingvor.andersson@unicare.nu

 

 

Vetlanda vårdcentral

Jane Brohling-Danielsson

Sandra Andersson

sandra.a.andersson@rjl.se

Går ganska bra

För stort uppdrag till de resurser vi har.

Vårdcentralen Aroma

Anneli Karlsson

Eva Karlsson

 

 

 

 

Jönköpings sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Habo

Karin Olin

Går ganska bra

 Går bättre och bättre. Dock fortfarande svårt för kommunen att börja planera eftersom förväntad vårdtid ändras hela tiden, på i stort sett alla vårdtagare. Ibland händer det också att man skriver "dagligt ställningstagande till vårdtid" vilket också omöjliggör en planering.

Jönköping

Johanna Lindqvist

 

 

 

Mullsjö

Susanne Andersson Lilja

Går ganska bra

ett fallexempel från veckan där kommunens resurser hamnar i att var i ständig beredskap, ett återkommande bekymmer i olika omfattning: Ingen tänkt vårdtid anges. 2 feb kallelse, i anteckning framgår att pat behandlas till 7/2 därefter utskrivningsklar. Under helgen, 3/2 ändras det o nytt mededelande om utskrivningsklar till 5/3 På måndag 5/3 står i meddelande att pat ännu ej utskrivningsklar och att pat får stanna tillsvidare men är förmodligen medicinskt färdigbehandlad i morgon 6/2 ringer handläggare och får besked att pat ej ännu utskrivningsklar. Samma dag på em 6/2 skriver man att pat är troligtvis utskrivningsklar i morgon. 7 mars, åter ett nytt utskrivningsmeddelande. ADL: Handl har bett om adl för att kunna planera ut pat. 5/2 meddelar sjukhuset att det kan bli svårt att ordna ADL. 7/2 meddelar sjukhuset att pat medverkar ej till adl

Länssjukhuset Ryhov

 

 

Chefsjuksköterska

Anette Abrahamsson

 

 

Vårdcentraler

 

 

Bankeryds vårdcentral

Marianne Hörnmark

 

 

 

Bräcke Diakoni Lokstallarna

Vanja Arrias

vanja.arrias@brackediakoni.se

Madeleine Helgeroth

madeleine.helgeroth@rjl.se

 

 

Gränna vårdcentral

Margareta Andersson

 

 

Habo vårdcentral

Cecilia Malmind

 

 

Hälsan 1

Karolina Dalemo

Lenka Jansson

lenka.jansson@rjl.se

Går ganska bra

Pt inlagd på Barnklin åter med på LINK Hälsan 1 men är som tidigare listad på annan VC. Har avvisat ärendet åter som tidigare. Annars i stort sett fungerande vecka.

 

Hälsan 2

Carola Skoglund Vågström

 

 

Kungshälsan

Lovisa Oskarsson

Går bra

Fortfarande omöjligt att arbeta efter processen då vi inte får stöd ang. patienter som tas hem med hemteam eller går till korttidsboende, då olika besked givits till region resp. kommun-anställda när/om SIP ska göras. Vi gör det bästa av situationen så länge och inväntar besked från införandeansvariga.

Läkarhuset Huskvarna

Noomi Brohede Lagerström

 

 

Läkarhuset Väster Jönköping

Johan Svensson

johan.svensson@rjl.se

 

 

 

 

 

Läkarhuset Öster Jönköping

Gabriella Orrgren

Går bra

Av någon anledning kan jag inte skriva i rapporten

Mullsjö vårdcentral

Frida Johansson

 

 

Norrahammars vårdcentral

Pia Birath Moberg

 

 

Rosenhälsan

 

 

Rosenlunds vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

 

 

Råslätts vårdcentral

Anna Ekfeldt

   

Tenhults vårdcentral

Anna-Karin Nilsson

   

Wasa vårdcentral

   

Wetterhälsan

   

Öxnehaga vårdcentral

   

 

 

Värnamo sjukvårdsområde

Kommuner

Status

Rapporter, frågor och svar

Gislaved

Margareta Hammarberg

 

 

Gnosjö

Elisabeth Lindros

 

 

Vaggeryd

Maria Åhman

 

 

Värnamo

Ann Lindqvist

Går ganska bra

Fortsatta brister vad gäller planerade utskrivningsdatum. Brister i hantering i programmet Cosmic Link, detta gäller både slutenvård och primärvård. Utskrivningsklar kommer 2 dagar innan utskrivningsdatum. Det finns frågetecken inför storhelger som tex kommer arbetsterapeuter finnas på plats för att göra ADL-bedömning och vilka dagar i så fall?

En framtagen rutin för helger är antagen i ReKo. Varje verksamhet har ansvar att bemanna enligt denna rutin.

Sjukresor passar inte tiderna för trygg hemgång. lämnar både förtidigt och försent. ADl-bedömningarna fungerar bra Svpl fungerar bra både i hemmet och på korttids.

Värnamo sjukhus

 

 

Chefsjuksköterska

Dzenata Brandic

 

 

Vårdcentraler

 

 

Anderstorps vårdcentral

Anette Åkesson

Går ganska bra

Finns för få lediga tillgängliga tider för de SVPL som planeras. Får boka 1-2 veckor framåt. 3 dygnsregeln går ej att uppnå.

Ta gärna kontakt med kommunens representanter för att se över möjligheter till att utöka antal tillgängliga tider för SVPL.

Fortfarande aldrig vårdplanerat på korttidsplats. Har fortfarande många andra uppgifter på vc och får ofta ta vårdsamordningen vid sidan om. Är i alla fall glad att jag denna veckan har gjort 15 SIPar sedan 15 januari.

 

Gislaveds vårdcentral

Anette Åkesson

Går ganska bra

 

Finns för få lediga tillgängliga tider för de SVPL som planeras. Får boka 1-2 veckor framåt. 3 dygnsregeln går ej att uppnå. Fortfarande aldrig vårdplanerat på korttidsplats. Har fortfarande många andra uppgifter på vc och får ofta ta vårdsamordningen vid sidan om. Är i alla fall glad att jag denna veckan har gjort 15 SIPar sedan 15 januari.

 

Gislehälsan

Heike Porath

 

 

Gnosjö vårdcentral

Jennie Widén

 

 

Rydaholms vårdcentral

Helen Waldestål

Går bra

 

Skillingaryds vårdcentral

Jenny Ankarstrand

Går ganska bra

 

Smålandsstenars vårdcentral

Eva Lundberg

 

 

Unicare Apladalen

Ann-Christin Jönsson

   

Vaggeryds vårdcentral

Maria Ottosson

 

 

Vråens vårdcentral Värnamo

Marica Arntsson

 

 

Väster vårdcentral Värnamo

Inger K Gustavsson

 

 

Uppdaterad: 2018-03-16
Erica Kyhlberg, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion