Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Mobila lösningar/Estherteam

Detta projektet syftar till att utforma hållbara mobila lösningar i samverkan i hela Jönköpings län.

Samverkan och arbete över huvudmannagränser är en förutsättning för trygg och effektiv vård och omsorg. I utredningen SOU 2015:20 beskrivs också att mobil och uppsökande verksamhet till målgruppen i deras boende bidrar till att vården blir proaktiv och inte reaktiv.

Esther ska kunna säga: "Jag får den vård jag behöver när jag behöver det och där jag behöver det."

 • Esther känner sig trygg hemma och delaktig i sin vård och omsorg
 • Esther åker bara till sjukhus när det behövs
 • Esther erbjuds god och säker vård på lika villkor i hela länet

Vårdcentralen, den kommunala hälso- och sjukvården och specialistvården i samverkan behövs för att personer med omfattande och/eller komplexa behov ska ha bästa möjliga vård och omsorg. 

Presentation projekt Mobila lösningar/team (pdf)

A3 - en sammanfattning av delprojektet

A3 Mobila lösningar/team

Tester

Tester av arbetssätt har genomförts  i Vetlanda samt i del av Jönköping och arbetssättet kommer att spridas och vidareutvecklas utifrån olika lokala förutsättningar.  Summering av testerna:

Summering och lärdomar Estherteam 

Bildspel summering test Estherteam jan-april 2017

Resultat

Värdekompass Mobila lösningar/team

Kontakt

Ulrika Stefansson
Utredare
Folkhälsa och sjukvård

Susanne Lundblad
Utvecklingsledare
Qulturum

Arbetsmaterial

Projektgruppens arbetsmaterial (inloggning)

Möten

Projektmöten

Projektgrupp

 • Ulrika Stefansson, projektledare, Folkhälsa och sjukvård
 • Susanne Lundblad, utvecklingsledare, Qulturum
 • Mats Osbeck, utvecklingsledare, vårdcentralerna Bra liv
 • Ulrika Ribbholm, bitr vård- och omsorgschef, Vetlanda kommun
 • Tomas Axén, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings kommun
 • Daniel Gustafsson, överläkare, Norrahammars vårdcentral
 • Ann-Sofie Simonsson, controller, vårdcentralerna Bra Liv
 • Sofia Lund, områdeschef SSIH
 • Inger Norrlin, patienterfarenhet
 • Kim Andersson, patienterfarenhet
Uppdaterad: 2019-11-25
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion