Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Mobila team handlingsplan

Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig

När

Status

Kommentar

Övergripande projektgrupp bildas. Projektdirektiv skrivs.

REKO beslutar Victoria Allard och övergripande projektgrupp april - maj 2016 Genomförd  

Projektgrupp bildas

Representanter utses från berörda verksamheter

Ulrika Stefansson

maj/juni

Genomförd

Representanter finns utsedda.

Träff Sofi Fristedt, HHJ Följeforskning som pågår angående MGT Ulrika, Susanne 31/5

Genomförd

Möte genomfört, intressant och mycket att ha med i det fortsatta arbetet.
Nulägesbeskrivning, omvärldsanalys Datainsamling, vad görs i hemmet, vem gör, vilka insatser, Ulrika, Susanne, Marina juni-okt Genomförd Inklusive goda exempel
Projektgruppsmöte

Uppstartsmöte; Syfte, målgrupp, nuläge, processer, fiskbensanalys

Ulrika, Susanne 26/8 Genomförd

Genomfört. Hela projektgruppen inte närvarande. Färdigställer inte.
 

Projektplan Utkast färdigställt Ulrika Stefansson sept Pågående Avstämning med projektgrupp 19/10

Kommunikationsplan

Intressentanalys

Gemensam med Vårdsamordningsprojektet

Conny Thålin

Ulrika Stefansson

höst 2016

Pågående

Genomförd

Utkast färdigställs 
Samtal Bra liv Samtal om representation inför nästa projektmöte samt tankar om tester Ulrika, Susanne 23/9 Genomförd  
Projektgruppsmöte Förfinar Syfte, målgrupp, nuläge, processer, fiskbensanalys, driverdiagram och påbörjar samtal om idéer/tester   28/9 Genomförd Enligt plan. Extra tfnmöte 3/10 med de som ej hade möjlighet att delta på projektmöte.
Tfnavstämningar 15 min avstämn per vecka onsd8:15-8:30 Ulrika, Susanne start 5/10 Genomförd Påbörjat. Positivt.
Projektgruppsmöten Fortsatt arbete att beskriva syfte, målgrupp och test Ulrika, Susanne okt-dec Genomförd Klart
Träffar ang tester Flera träffar med Rosenhälsan + HSteam 2 och Vetlandas 4 vc och HS i Vetlanda kommun. Planerar test Ulrika, Susanne + deltagare ur projektgrupp jan 2017 Genomförd Klart
Tester Tester i Huskvarna och Vetlanda Resp vc/hs-team + Ulrika och Susanne Jan- mars Pågående Pågående
Avstämning/rapport   Ulrika, Susanne, Ulrika R, Tomas A mars/april Inte påbörjad  
Beskriva koncept   Projektgrupp april, maj Inte påbörjad  
Till Reko       Inte påbörjad  

 

 Genomförd

Genomförd

Pågående

Pågående

Inte påbörjad

Inte påbörjad

 

Uppdaterad: 2017-02-11
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion