Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Mobila team - resultat värdekompass

Mål

Mobila Estherteam finns för personer med omfattande och/eller komplexa behov där det är bästa lösningen för att möta behoven och skapa trygghet. Mobila Estherteam ska stärka vården i hemmet.

Personer som ingått i test Mobilt Estherteam

Resultat - Värdekompass

Erfarenheter

Funktionalitet

Professionella/kliniska resultat - att göra rätt

Resurser

  • Kompetens  på olika vårdnivåerna

  • Resurser i kommunal hälso- och sjukvård och vårdcentral
    Tidsåtgång insatser VC och kommun

 

Kontakt

Ulrika Stefansson
Projektledare delprojekt Mobila team
Folkhälsa och sjukvård
ulrika.stefansson@rjl.se

Bakgrundsfakta

Uppdaterad: 2017-06-07
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion