Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

eLärande

eLärande

Qulturum, Region Jönköpings län erbjuder flertalet utbildningar via webb och målet är att framöver kunna erbjuda fler. Flertalet utbildningar har tagits fram via externa system tillsammans med våra partnerorganisationer. Internt startades det första arbetet 2010 med målet att ta fram/driftsätta ett system för eLärande och kompetenshanteringsprocesser med tanken att optimera lärandeprocessen genom ett nytt sätt att sprida lärande. Flertalet kliniker har visat stort intresse under arbetets gång och det redovisas stort behov av ett fungerande system. Ett arbete där olika system nationellt kartlades genomfördes, och ledde fram till ett beslut där Region Jönköpings läns intranät, med stöd av ett befintligt system (Infocaption) som redan användes för att producera guider, skulle användas som plattform. Hösten 2013 driftsattes eLärande-funktionen i Region Jönköpings läns system för anmälan till kurser och utbildningar, kallat Lärandekalendern. Under 2014 spreds möjligheterna till enheter som visat intresse, och projektgruppen inom Qulturum fortsätter att arbeta med vidareutveckling och funktionalitet.

Kontakt

Rebecka Berger

Magnus Berndtzon

Utbildningar och aktiviteter

 

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion