Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

ROTATIONSHIP®  i samarbete med Senior alert

Senior alert och Projektsupport S-O AB påbörjar en samverkan för att tillsammans pröva ROTATIONSHIP® som en metod för kompetensutveckling och samlärande.

ROTATIONSHIP® är en standardiserad tjänst för personella rotationer, i detta samarbete - mellan olika organisationer inom sektorerna för hälsa, hälsovård och Life Science. I ROTATIONSHIP® roterar 3-6 organisationer 3-6 rotrainees mellan varandra med fokus på samma tema.

ROTATIONSHIP® planeras att testas inom kommuner som använder Senior alert, och andra kvalitetsregister som är aktiva i utvecklingen inom äldre området.  Medarbetare erbjuds rotationstjänstgöring under ett år med hjälp av Senior alert för att söka nya arbetssätt inom äldreområdet.

Vi tror på ett systematiskt arbetssätt att stärka och attrahera medarbetare inom Hälsa, vård och omsorg genom gemensamma utbyten och medskapande lärande och för att öppna upp möjligheterna i nya sätt att arbeta och möta ny teknik.

Kvalitetsregistren är bra strukturer för att förstå resultat och instrument för att påverka livet och summera vart vi är på väg i olika processer.

Läs mer:
ROTATIONSHIP® http://www.rotationship.com
Projektsupport S-O AB www.Projektsupportso.com

Kontakt:

Josephine Garpsäter, Registerhållare Senior alert.
Anna Larsson, Projektsupport S-O AB.

Uppdaterad: 2019-06-04
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion