Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Produktansvariga

Produktansvariga arbetar med sortiments-och upphandlingsfrågor. De arbetar i team med olika inriktning. Inom gruppen fördelas arbetet till "par" som har både teknisk kompetens och kompetens inom rehabilitering/omvårdnad samt nutrtion.

Du är välkommen att ta kontakt med produktansvariga om du har synpunkter på aktuellt sortiment, har behov av produktutbildning eller liknande frågor.

 Produktansvariga manuella hjälpmedel

  Teamet arbetar med de flesta manuella hjälpmedlen t ex manuella rullstolar, gånghjälpmedel, hjälpmedel för överflyttning, hygienhjälpmedel m fl områden.
 
 

Camilla Toth         
Hjälpmedelskonsulent

Tomas Öhrström
Processledare

 


010-242 87 13


010-242 87 27

 Produktansvariga kommunikation, kognition och behandling

  Teamet arbetar med hjälpmedel för personer med kommunikations- och kognitionssvårigheter. Teamet ansvarar också för personliga medicinska behandlingshjälpmedel. Även övriga "motoriserade hjälpmedel" handläggs av det här teamet. Inom området finns t ex samtalsapparater, tidshjälpmedel, TENS, CoughAssist, elektriska rullstolar och lyftar mm.
        
 

Mats Uddemar
Tekniker/inköpssamordnare

Lisa Moberg
Hjälpmedelskonsulent/      
Leg sjuksköterska

 


010-242 87 14


010-242 87 19

Produktansvariga livsmedel för medicinska ändamål, pumpar och tillbehör

  Teamet arbetar med livsmedel för medicinska ändamål, pumpar och tilbehör.
 

 

 

Ninni Wärenstam-Löfgren
Dietist

Marie Lantz                            
Dietist                           

 


010-242 87 25


010-242 87 26

 

 

 

Uppdaterad: 2019-06-26
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service