Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram (RIU) för nyexaminerade sjuksköterskor

 

OBS! RIU är inställt fram till 13/4 - 21!  

Ni kan nu anmäla er till vårens RIU i LOK!

Ta hand om er.

/Karin

 

Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb hos oss i Region Jönköpings län?

Då är du varmt välkommen till Metodikum och introduktions – och utvecklingsprogrammet ”RIU” där du tillsammans med andra nya kollegor och våra erfarna instruktörer som är ”proffs i vardagen” får möjlighet att utvecklas efter dina förutsättningar och behov.

Vi behöver dig och din kompetens i våra verksamheter och för oss är det viktigt att du känner dig välkommen.

Vi vill ta vara på dig och din nyfikenhet, ditt intresse, engagemang och ge dig energi så att du och verksamheterna kan utvecklas tillsammans.  

Vi vet att steget från utbildning till verklighet kan kännas stort och har all respekt för det. Det är därför av stor betydelse för oss att vi kan underlätta för dig så att du kan känna dig trygg och säker i din nya yrkesroll.

Vad är viktigt för dig och för att du ska må bra och trivas på din nya arbetsplats?

Vad inspirerar och engagerar dig?

Vad behöver du för att känna dig trygg och säker i din nya yrkesroll?

Är det kunskaper om att tidigt upptäcka svårt sjuka, bedöma livsviktiga funktioner och agera därefter?

Är det att utföra olika provtagningar på ett enkelt och effektivt sätt? Utveckla dina kunskaper i dokumentation? Öka tryggheten vid svåra samtal? eller är det kanske helt enkelt att få möjlighet att träffa andra nya kollegor som är i samma situation som du och utbyta tankar, idéer och erfarenheter?

Oavsett vad som är viktigt och vad dina behov är just nu så erbjuds du möjligheten att under 20 hela dagar under ditt första år på din nya arbetsplats få möjlighet att träffa nya kollegor och erfarna, engagerade instruktörer som på ett respektfullt och ödmjukt sätt inspirerar och är lyhörda för dig och dina behov.

Våra instruktörer arbetar alla kliniskt inom olika områden och har specialistkunskaper som de på ett engagerat, spännande och förtroendefullt sätt vill dela med sig till dig. De är nyfikna och sätter fokus på det som är relevant och viktigt för att det ska fungera så bra som möjligt för dig i din vardag och i din verksamhet.

Programmet består av flera olika kompetensområden som samverkar. Innehållet i dessa är planerat utifrån kompetensområden som följer Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, de patientsäkerhetsområden som SKL har identifierat, Vårdhandbokens riktlinjer samt Region Jönköpings läns strategiska utvecklingsområde patientsäkerhet Säker vård – alla gånger.

Därtill anpassas innehåll och utformning av programmet efter alla utvärderingar som genomförs vid samtliga introduktionstillfällen och av alla sjuksköterskor som går programmet.

 (Länk under Dokument; Kompetensområden och innehåll)

 

Vi hoppas att du tar vara på möjligheten och anmäler dig till programmet i LOK!

 

Fika och lunch ingår vid samtliga tillfällen! (ange ev specialkost)
 

Vid sjukfrånvaro!

Anmäl till din vårdenhet!

 

Välkommen!

 

Kontakta

Karin Johansson
Utvecklingsledare RIU
Metodikum
Epost: karin.a.johansson@rjl.se
Tel: 010-242 10 45, 070-186 50 63 

 

Anmälan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information

Kompetensområde och innehåll:

http://plus.rjl.se/info_files/infosida44104/Kompetensomrade_till_RIU_2020.pdf

 

 

Utvärderingar

Till Enkäten

 

 

Uppdaterad: 2021-03-23
Karin Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion