Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Verktygslåda för hygienobservatörer och hygienombud

Här finns material för dig som vill undervisa och/eller informera om vårdhygien på din enhet. Vi hoppas att denna verktygslåda ska hjälpa till att skapa intressanta och verksamhetsnära diskussioner på er arbetsplats. Materialet är av vitt skilda slag men allt syftar till att på alla sätt höja kunskapen och medvetenhet om vårdhygienens betydelse i vård- och omsorg. Har du ideér om material till verktygslådan är du varmt välkommen att höra av dig.

Uppdragsbeskrivning, verktyg och instruktioner

Bildspel och affischer

Filmer

Patientfall

Här finns ett antal patientfall att diskutera kring MRB-screening, rumsplacering och vårdhygieniska rutiner. Skriv ut ett blad till dig med facit (röd text) och skriv ut blad till kollegorna utan facit. Skapa gärna patientfall utifrån din verksamhet.

Tipspromenad

Varje dokument innehåller 12 frågor, tipstalonger och de rätta svaren. Frågorna är inskrivna på enskilda ark, färdiga för att skrivas ut. Det finns även ett dokument i form av en tom mall där du ges möjlighet att ställa sådana frågor som berör just er verksamhet och de situationer som ni ställs inför.
Tipspromenader

Länkar

Här hittar du användbara länkar till vad myndigheter skriver om basala hygienrutiner, utblickar i världen och annan intressant läsning.
Länkar

Välkommen till Hygienträff i vår!

Här är datumen för vårens träffar. Agenda och anmälan via Lärandekalendern kommer!

Höglandssjukhuset 26 mars
Länssjukhuset Ryhov 27 mars
Värnamo sjukhus 2 april

Som vanligt börjar vi med utbildning av nya observatörer kl. 13.00.
13.45 är alla hygienombud välkomna, vi bjuder på fika!

Ansvariga

Malin Bengnér
Hygienläkare

010-24 22334

Amelie Magnander
Hygienläkare

010-24 22357

Karoline Johansson
Hygiensjuksköterska

010-24 25082

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska

010-242 57 19

Per-Olof Svensson
Hygiensjukskötare
per-olof.svensson@rjl.se
010-24 25083

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska

010-24 25991

Andreas Lägermo
Hygiensjuksköterska

010-24 25977

 

Uppdaterad: 2019-02-01
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion