Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Uppdragsbeskrivning för hygienobservatörer/ombud inom hälso- och sjukvård och tandvård

För att minska risken för smittspridning i vården är följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler en grundförutsättning. På varje enhet som vårdar, behandlar och undersöker patienter ska det finnas hygienobservatör/ombud. Detsamma gäller inom länets städ- och sterilverksamheter. Enhetschef eller motsvarande utser hygienombud. Chefen ser till  att skapa förutsättningar för hygienombudet att utbilda arbetskamrater och arbeta fördjupat med hygienfrågor på arbetsplatsen.

Hygienobservatörer/ombud ansvarar för att:

  • Utföra följsamhetsmätningar månadsvis och registrera dessa i MOA, samt delge resultatet till enhetschef och personal regelbundet via anslagstavla och på arbetsplatsträffar(APT).

  • Städverksamheter arbetar aktivt med hygienfrågor men gör inte följsamhetsmätningar

  • Vara enhetens kontaktperson med Smittskydd Vårdhygien.

  • Delta i utbildning riktad mot hygienobservatörer från Smittskydd Vårdhygien.

  • Vara uppdaterad och väl insatt i de hygienrutiner som finns för verksamheten och arbeta aktivt med vårdhygieniska frågor på sin arbetsplats, gärna i samarbete med Smittskydd Vårdhygien. Bistå med sin ökade kunskap i arbetsgruppen. Förmedla nyheter och föra diskussioner inom hygienområdet på APT.

  • Vara en god förebild i det vårdhygieniska arbetet, agera som mentor för ny personal och studenter.

Länk för utskrivsvänlig version med möjlighet att signera (word)

Ansvarig

Malin Bengnér
Smittskyddsläkare

010-242-23 34

Fastställt

2016-08-16

Uppdaterad: 2017-12-15
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv