Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Affischer om basala hygienrutiner

Behöver du nytt material för att påminna kollegorna om vikten av handhygien? Här finns nytt material du kan använda. Skriv ut på egen skrivare i A4-format

Uppdaterad: 2018-09-21
Per-Olof Svensson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion