Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Mätningar av basala hygienrutiner och klädregler. Verktyg och instruktioner.

 

MOA. Användarhandbok.

Användarhandboken

Observatörsinstruktioner för basala hygienrutiner och klädsel vid patientnära kontakt.

Observatörsinstruktioner.pdf

Observationsblankett för basala hygienrutiner och klädregler.

Observationsblankett inklusive naglar 2018

Självskattningsblankett för BHK

Självskattningsblankett inklusive naglar 2018

Digitalt Formulär: Självskattning rätt klädd och rena händer

Exceldiagram för att visa resultat från mätningar av basala hygienrutiner och klädregler.

Exceldiagram

Så här använder du exceldiagrammet

Tips vid bedömning av handskanvändning

Bedömning av handskar

 

 

 

Uppdaterad: 2018-09-26
Per-Olof Svensson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion