Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Länkar

Vårdhandboken. Basala hygienrutiner.

Vårdhandboken

Socialstyrelsen SOSFS 2015:10. Författning om basala hygienrutiner, meddelandeblad med mer information samt frågor och svar om författningen.

WHO. Clean Care is Safer Care. Världshälsoorganisationens världsomspännande kampanj för rena händer.

Clean Care

Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2018-09-21
Per-Olof Svensson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion