Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Självskattning rätt klädd och rena händer

Formuläret används för självskattning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.
Mätningen gäller en patient du haft vårdkontakt med under dagen.

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD
Personalkategori

Arbetsterapeut
Läkare
Psykolog/kurator
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Tandläkare
Tandsköterska
Undersköterska
Vårdadministratör
Annan:

Typ av omvårdnadsåtgärd, undersökning eller behandling

Resultat

 
Handsprit före patientnära arbete  Ja  
 Nej
Handsprit efter patientnära arbete  Ja 
 Nej
Använt handskar vid patientnära arbete  Ja  
 Nej  
 Gäller ej
Använt engångsplastförkläde/skyddsrock vid patientnära arbete  Ja 
 Nej 
 Gäller ej
Kortärmad arbetsdräkt  Ja  
 Nej
Utan ring, armband och klocka  Ja  
 Nej
Kort eller uppsatt hår  Ja  
 Nej
Korta naglar, fria från nagellack samt konstgjort material  Ja  
 Nej
Din e-postadress
Din hygienobservatörs e-postadress
   


Basala hygienrutiner

  • Korrekt spritning av händerna: händerna spritas direkt före och direkt efter vårdtagarnära arbete samt före och efter användning av handskar.
  • Korrekt användning av handskar: handskar används vid risk för kontakt/kontakt med kroppsvätskor eller vid risk för grov nedsmutsning av händerna. Handskar byts mellan vårdtagare och mellan olika arbetsmoment hos samma vårdtagare
  • Korrekt användning av engångsplastförkläde: skydda arbetsdräkten om den riskerar att stänkas ner eller förorenas med kroppsvätskor eller annat biologiskt material, till exempel kontakt med avklädd patient.

Klädsel

  • Korrekt klädsel: arbetsdräktens ärm är inte längre än till armbågen.
  • Korrekta händer: händer och underarmar ska vara utan ringar, klocka, armband och olika stödskenor för att kunna göra en riktig handhygien.
  • Korrekta naglar: naglarna är korta och fria från nagellack eller konstgjort material.
  • Korrekt längd på håret: hår som är längre än axellångt och riskerar att hänga ned ska vara uppsatt på ett sådant sätt att det inte hänger ned i arbetsfältet.
Uppdaterad: 2018-09-10
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion