Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Digitala lösningar - delprojekt inom Trygg och säker vård och omsorg

Delprojektet ska ta tillvara och ge förslag på digitala lösningar som kan ge ökad delaktighet, självständighet och säkerhet för individen samt ökad resurseffektivitet i nya och befintliga arbetssätt.

Aktuellt för Digital mötesform - samordnad vårdplanering

 

Aktuella dokument 

 

 

Nedanstående ska skapas, arbete pågår

 • Instruktionsfilmer, beräknas kunna färdigställas under v 10.

 

Mer information om arbetet med Digitala möten - Samordnad vårdplanering

Den digitala mötesformen kommer att vara en möjlighet i samordnad vårdplanering. Strategin är att lära vårdsamordningsprocessen först, och inte låta tekniken skymma lärandet av den nya processen för vårdsamordning eller de stora fördelarna med att genomföra mötet i patientens hem.

Beslut i eHälsorådet, operativ styrgrupp:

 1. Utifrån genomförd riskanalys: Jönköpings län ska ha en lösning med stark autentisering (ex SITHS-kort, bank-ID) för deltagarna i videomöten, samt en funktion som automatiskt skapar säkra videorum genom den överenskomna lösningen (Cisco Meeting). Kostnadskalkyl och realiseringsplan för denna lösning presenteras ReKo i mars.
 2. För att möta verksamhetens efterfrågan och minska risken för att mer osäkra lösningar tas i bruk,
  i ett första steg gå vidare med en temporär lösning.

Den temporära lösningen innebär att:

 • Den överenskomna tekniska lösningen Cisco Meeting används
 • Riktlinje och administrativa rutiner som reducerar sannolikhet för obehörig åtkomst tas fram
 • Då närstående deltar sker detta fysiskt 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

Tidigare information om Link/Messenger

Cosmic Link som IT-stöd för samordnad vårdplanering, infört våren 2017. Cosmic Messenger för kommunikation mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård för att till viss mån ersätta faxrutiner, infört våren 2017 

Projektdirektiv

Projektdirektiv Digitala lösningar (pdf)

Resultat

Värdekompass Digitala lösningar

Projektgrupp Link och messenger

 • Annika Filipsson, Jönköpings kommun
 • Annika Lagerqvist, Vaggeryds kommun
 • Carina Hellström, Kommunal Utveckling
 • Claes Otterborg, Jönköpings kommun
 • Helena Håkansson, Folkhälsa och sjukvård RJL
 • Lotta Sjökvist, Folkhälsa och sjukvård RJL
 • Tomas Johansson, Vaggeryds kommun
 • Jörgen Rehn, Eksjö kommun (slutat)
 • Pierre Staaf, IT-centrum RJL

Kontakt

Projektledare
Tillfälligt vakant 

Ansvar Kommunal utveckling

Mer information

 

Projektgruppens arbetsmaterial (inloggning)

Uppdaterad: 2018-10-29
Carina Hellström, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling