Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Jämlik psykiatrisk vård

Under hösten 2016 startade ett arbete för att titta på hur specialistpsykiatrin i Region Jönköpings län kan erbjuda en jämlik och resurseffektiv psykiatrisk vård med hög patientsäkerhet, medicinsk kvalitet och tillgänglighet. Målet är att bedriva en teambaserad psykiatrisk verksamhet som räknas bland de bästa i landet inom fem till sex år.

Utifrån rapporten Jämlik psykiatrisk vård som presenterades i december 2016 med efterföljande inriktningsbeslut, har en handlingsplan utarbetats som består av ett 20-tal utvecklingsområden.

Information, handlingsplan och filmer som beskriver arbetet i de utvecklingsområden som har en utsedd uppragsledare finns att ta del av i länken Information om Jämlik psykiatrisk vård.

Kontakt

Ulf Grahnat
Samordnare Jämlik psykiatrisk vård

072-509 91 20

Uppdaterad: 2017-10-31
Frida Halvardsson, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion