Region Jnkpings ln Kunskapsbank, För ett bra liv varje dag
Kunskapsbank Senior alert

Kommunikation och delaktighetKunskapsbank

För att personen/närstående ska kunna vara delaktig och känna sig trygg i sin vård och omsorg, kunna fatta beslut och kunna ta ansvar för sin hälsa, är det viktigt att personen får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den.

  • Be personen/närstående med jämna mellanrum, att berätta eller visa vad ni har talat om för att få en återkoppling på hur väl du har förklarat.
  • Undvik ja- och nej-frågor, exempelvis ”Har du förstått?” eller ”Undrar du över något?”
  • Kan inte personen berätta eller visa? Förklara igen och gärna på ett annat sätt.
  • Ett tips är att kombinera samtalet med broschyrer, whiteboardtavla eller papper och penna.
  • Sammanfatta också med egna ord vad personen har sagt så att du inte har missat eller missuppfattat något.

Så här kan du be personen återberätta: ”Jag vill vara säker på att jag har förklarat på ett bra sätt. Därför skulle jag vilja att du berättar för mig vad jag har sagt så att jag inte missar någon viktig information.”

”Om du skulle berätta för någon som står dig nära vad vi pratat om idag – vad skulle du berätta då?”

Inspireras om kommunikation i följande film (3:26 min)

Kasam - känsla av sammanhang

Känslan av sammanhang, förkortat KASAM, är avgörande för hälsotillståndet. KASAM är uppbyggt i tre delar.

Meningsfullhet - jag vill. Det ska vara värt ansträngningen.

Begriplighet - jag vet. Struktur och regelbundenhet skapar välmående. Det är viktigt att kunna förutsäga händelser och att om något överraskar kunna förklara det.

Hanterbarhet - jag kan. Upplevelse av att kunna hantera livet är viktigt för hälsan. Det är viktigt att känna att man har resurser för att inte känna sig hjälplös.

Reflektera och diskutera

  • Utifrån ditt dagliga omvårdnadsarbete:
  • Hur gör du för att vara säker på att den äldre har förstått vad du har sagt?
  • Hur kan du bidra till att den äldre känner att livet är meningsfullt?
  • Hur kan du bidra till att den äldre inte känner sig hjälplös?
  • Vad innebär det att vara delaktig?

I nästa avsnitt "Förebyggande åtgärder" kan du lära om förhållningssätt i det vårdpreventiva arbetet.

Uppdaterad: 2017-04-12
Maria Johansson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion