Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Träning och utbildning på Metodikum

Metodikum är en specialiserad utvecklings- och utbildningsenhet där medarbetare inom hälso- och sjukvård samt omsorg erbjuds möjlighet till simuleringsträning, färdighetsträning samt kurser och utbildningar som utgår från behov i den kliniska vardagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Magnus Berndtzon
Utvecklingsledare för Metodikum
Region Jönköpings län

E-post: magnus.berndtzon@rjl.se
Telefonnummer: 036 32 10 75

Träning och utbildning

Färdighetsträning

Scenarioträning

Teamträning

Ledarskap

AT-läkare

CEPS

Scenarioinstruktörsutbildning

 

Uppdaterad: 2016-10-05
Magnus Berndtzon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion