Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

Scenarioträning

En fullskalesimulering är en realistisk, klinisk situation där "patienten" är en avancerad simulator i fullskalemodell.

Simulering ger möjligheter att öva verklighetstrogna händelser där metodövningar vävs samman med träning i olika färdigheter som:

  • teamträning
  • kommunikation
  • beslutsfattande
     

För att simuleringen ska ge bäst utbyte krävs att deltagarna är aktiva, visar respekt för varandra och lever sig in i situationen.

Simulationen leds av en instruktör som guidar teamet genom scenariot, och debriefingen.

Övningarna kan filmas för att användas i debriefing och reflektion. Vad var bra? Vad kunde gjorts bättre?

För att alla ska känna trygghet i lärandet och efterföljande debriefing har alla som deltar i övning tystnadsplikt om det som görs och sägs.

Med SimMan 3G finns det möjlighet att "bygga" scenario utifrån befintliga behov och planeras tillsammans med "beställaren".

Exempelvis kan traumasituation, postoperativ vård, sepsis och medicinska tillstånd tränas.

 

Kontakt

Magnus Berndtzon
Utvecklingsledare för Metodikum
Region Jönköpings län

E-post: magnus.berndtzon@rjl.se
Telefonnummer: 036 32 10 75

Boka Metodikum

Metodikums bokningssystem

 

Uppdaterad: 2016-10-05
Marcus Lidin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion