Region Jnkpings ln Support
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Utbildningsmiljö av Senior alert

 

1. Klicka på länken: https://utbildning.ucr.uu.se/senioralert

2. Logga in med

  • Användarnamn: senioralert

  • Lösenord: senioralert

Utbildningsmiljön innehåller bedömningsinstrumenten Norton, MNA, DFRI och ROAG och den rensas varje dygn.

Kort introduktion 2.0

 

Kända brister: Ikonlänken  för att visa "Medarbetare på enheten"  samt personens historik fungerar inte i utbildningsmiljön. 

 

 

Uppdaterad: 2019-06-04
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion