Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Konferenser

Senior alert-dagen

16 oktober 2018

 

Senior alert-dagen 16 oktober fokuserade på Senior alert och arbetet med SIP. Ta gärna del av SKL:s publikation av materialet Proaktiv vård av sköra äldre för dig som vårdar och/eller planerar vård av sköra äldre i primärvården. Materialet är framtaget av Nationella programrådet för primärvård, som sedan 2018 är Nationellt primärvårdsråd i landsting och regioners system för kunskapsstyrning, och dess arbetsgrupp ”Sköra äldre”.

Dokumentationen och bildspel från Senior alert-dagen hittar du i länkarna nedan:

 

 

 

 


 

Uppdaterad: 2020-08-11
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare