Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Presentation av föreläsare som deltog under Senior alert-dagen 10 april

Inför Senior alert-dagen den 10 april på SKL i Stockholm presenterar vi här de olika föreläsarna som kommer att delta under dagen.

Kristina Malmsten och Anna Trinks från Senior alert kommer den 10 april att utföra en workshop tillsammans med er deltagare där ni får arbeta praktikskt med resultaten från era egna verksamheter samt prata om hur ni kan använda er av era resultat i förbättringasarbeten.

 

 

1. Kan ni ge oss en liten inblick i vad workshopen kommer att handla om? Det kommer att handla om praktiska exempel på hur resultaten i våra rapporter kan följas.Hur kan du använda resultaten i tex HALT, PPM eller Vårdpreventiva och Utfall i din egen verksamhet?Hur tolkar jag Vårdprevention och Utfall eller Enhetens Koll på läget? Följer vi bara den vårdpreventiva processen i form av anta riskbedömningar eller jobbar vi för att minska våra utfall?Hur kan jag använda resultaten till förbättringsarbete är frågor som du kommer få svar på under passet. För att få ut det bästa av workshopen vill vi att du tar med dig dina egna resultat från Senior alert som du vill jobba med under workshopen. Ta antingen med egen dator alternativt skriv ut resultaten så kan vi titta på just era resultat tillsammans.

 

2.  Vilka vinster ser ni för den äldre genom att följa hens resultat? Att tillsammans med ”Lilly” se över vilka hennes risker är ger också möjlighet att sätta in rätt åtgärder och följa hennes vikt, fall och/eller daglig hudbedömning för att se om åtgärderna gör skillnad. Om inte, vad kan vi göra mer? Att ha koll på läget för Lilly handlar om att undvika vårdskador och se att det går göra skillnad.

 

3.  Vilka framgångsfaktorer ser ni är viktiga för att lyckas i det förebyggande arbetet genom att följa sina resultat? Att ha ”koll på läget” på den vårdpreventiva processen samt utfallen på både övergripande och enhetsnivån öppnar upp för att kunna jobba med förbättringar. Att veta att ”alla” som ska bli riskbedömda och få insatt åtgärder hos oss får det. Att vi kan se att vi gör ett bra jobb genom att exempelvis trycksåren minskar eller att ”Lilly” inte längre går ner i vikt, vilket är en känsla som varje medarbetare behöver få hjälp att se. Att få känna sig stolt över det jag gör på jobbet och vi ser att kan göra skillnad. Att medverka i HALT och genom resultatet från mätningen få koll på hur många med kateter och sår förutom trycksår vi har i vår kommun. Hur det skiljer det på dom olika boenden har för många varit en aha-upplevelse och gör att det blir lättare att rikta förbättringsarbetet, då det går att mäta och följa över tid. Att gå från att tro till att veta gör det möjligt att lyfta olika frågor till nämnder och politiker.

 

 

 


Vecka 12 presenterar vi bland annat Josephine Garpsäter, nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs stad och ordförande i Geriatriska dietiser, som sedan i mars även arbetar deltid med Senior alert.

1. Kan du ge oss en liten inblick i vad ditt seminarium kommer att handla om? Maten och måltiden är mer än bara ett sätt att få i sig näring. Under hela livet så samlas vi runt matbordet för att få en socialsamvaro, detta är något som får ändrade förutsättningar när man blir skör som äldre. Utmaningen för vården och omsorgen är att ge förutsättningar för en fullgod nutrition samtidigt som måltidens sociala del av vardagen behöver uppfyllas.

2.  Vilka vinster kan du se för den äldre och i den äldres vardag av att arbeta förebyggande med undernäring? I Maslows behovstrappa är näringen och vätskan grundfundamenten för livet. På samma sätt som bilen inte går att köra utan drivmedel kommer inte heller kroppen och själen att fungera utan näring. Att jobba med att tillgodose energi- och näringsbehovet genom kontinuerligt och strukturerat riskförebyggande arbete kan vi ge den äldre bästa möjliga förutsättningar till ett gott liv.

3. Vilka framgångsfaktorer ser du är viktiga för att lyckas i det förebyggande arbetet med ofrivilliga viktminskningar och undernäring? Att tidigt upptäcka risker är en förutsättning för att lyckas, det är mycket svårt att vända en redan nedåtgående spiral. Hela arbetslaget måste samarbeta då nutrition inte bara är något som sker vid enstaka tillfälle utan hela dygnet, veckans alla dagar, året runt.


Malin Munter är såransvarig  sjuksköterska på Jönköpings kommun där hon arbetat i 16 år, varav 9 år som såransvarig sjuksköterska.

1. Kan du ge oss en liten inblick i vad ditt seminarium kommer att handla om? Jag tänker försöka delge er om hur vi i Jönköping har arbetat kring arbetet med att förebygga trycksår genom åren.

 

2. Vilka vinster kan du se för den äldre och i den äldres vardag av att arbeta förebyggande med trycksår? Genom att arbeta aktivt kring förebyggande av trycksår så kan den äldre utifrån förmåga, behov och vilja LEVA sitt liv utan att ta hänsyn till besvärande symtom och allvarliga komplikationer som trycksår kan föra med sig.

 

3. Vilka framgångsfaktorer ser du är viktiga för att lyckas i trycksårsförebyggande arbete?Att man ser det trycksårsförebyggande arbetet ut ett helhetsperspektiv. Det är ett komplext arbete som kräver kunskap och engagemang från alla professioner kring patienten. Man måste se detta som ett ständigt pågående arbete.

 

 

Uppdaterad: 2018-08-21
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion