Region Jnkpings ln Om Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Konferenser

Senior alert-dagen

16 oktober 2018

Senior alert anordnar tillsammans med SKL en Senior alert-dag den 16 oktober 2018 om förebyggande arbete i primärvården; på vårdcentraler och inom hemsjukvården.

Hur kan vi använda oss av Senior alert i arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP) och hur kan vi arbeta med Senior alert för att undvika sluten vård och återinläggning?

Dagen riktar sig till chefer och ledare med ansvar för arbetet med Senior alert inom den egna vårdgivaren.

Exempel på innehåll är inslag från verksamheter som verkar som goda exempel på ett fungerade arbete med Senior alert inom primärvården och vårdcentralerna.

Tillfället hålls i Stockholm i samverkan med SKL.

Anmäl dig och dina kollegor till Senior alert-dagen 16 oktober

 


 

Uppdaterad: 2018-09-03
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion