Region Jnkpings ln Förbättringskunskap
Nationella plattformen för förbättringskunskap

Delprojekt Jönköping

 

Två webbföreläsningar om kvalitetsregister respektive förbättringsarbete.

Startbild till video om kvalitetsregister

 

Föreläsare: Peter Kammerlind, utvecklingsledare på Qulturum, Region Jönköpings län och Registercentrum Sydost. 

Produktion: Jönköping university i samarbete med Kvalitetsregister Sydost, en av de nationella kvalitetsregistercentrum som finns för att stödja kvalitetsregister.

-----

 

 

 

Om länkarna ovan inte fungerar, prova:  

https://play.hj.se/media/PeterK_kvalitetsregistergrund/0_z85qa7xq

https://play.hj.se/media/PeterK_Qreg_forbattringsarbete/0_uyq5fcpr

Kontakt

Ylva Fredholm Ståhl
projektledare
ylva.stahl@ju.se

 

Uppdaterad: 2016-11-10
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion