Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Budskap på "puffnings"-kort 

50% av Clostridium difficile-infektionerna i Jönköpings län orsakas av cefotaxim – bredare behandling är inte alltid säkrare!
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=41413

 

Antibiotika har ingen symtomlindrande effekt vid akut bronkit hos lungfriska, oavsett om den orsakas av virus eller bakterier (inklusive Mycoplasma) – rekommendera egenvård istället!
Little et al. JAMA 2005;293(24):3029-35  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972565

 

Efter en veckas antibiotikabehandling finns resistensgener kvar i tarmen i mer än ett år – välj så smal och riktad antibiotikabehandling som möjligt!
Kirchner et al. Front Microbiol. 2014;5:722 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25566232

 

En 80-årig kvinna med feber och positiv urinsticka har mest troligt inte en urinvägsinfektion – asymtomatisk bakteriuri är vanligt och ska inte behandlas!
Mody et al. JAMA 2014;311(8):844-54 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24570248

 

Utan ytterligare åtgärder kommer antibiotikaresistens att fram till år 2050 kosta världen 100 biljoner dollar – det är en etta med 14 nollor efter!
Review on antimicrobial resistance https://amr-review.org/

 

Utan ytterligare åtgärder kommer 10 miljoner människor per år att dö på grund av resistenta bakterier år 2050 – det är lika många som idag dör av cancer och diabetes sammanlagt eller en person var tredje sekund!
Review on antimicrobial resistance https://amr-review.org/

 

Pneumokocker är den vanligaste och farligaste orsaken till pneumoni – bensylpenicillin är ett säkert val vid samhällsförvärvad pneumoni!
Holter et al. BMC Infect Dis. 2015;15:64 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887603

 

25% av dem som drabbas av en Clostridium difficile-infektion i Jönköpings län är döda inom tre månader – var rädd om normalfloran!
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=41413 

 

Bensylpenicillin är förstahandsval vid pneumoni hos en patient med KOL då samhällsförvärvad pneumoni vid KOL har samma etiologiska panorama som hos befolkningen i allmänhet, dvs vanligast är pneumokocker (följt av Mycoplasma och, under influensasäsong, influenza A).

Källa: Nationellt vårdprogram för KOL och Infektionsläkarföreningens vårdprogram för pneumoni

http://slmf.se/kol/niva-3/infektion-vid-kol-och-kronisk-bronkit-2/?format=pdf

http://infektion.net/sites/default/files/pdf/Vardprogram_Pneumoni_2016.pdf

 

Även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan trigga antibiotikaresistens. Fluorokinoloner som t ex ciprofloxacin är svårnedbrytbart i miljön och dessutom ett bredspektrumantibiotikum. Således finns både kliniska och miljömässiga skäl att försöka minska deras användning.

Källa: Läkemedelsboken https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedel_i_miljon.html#x7_29

Kontakt Antibiotikaveckan 2018

Cecilia Magnusson, infektionsläkare, ordf. Strama Jönköping
  
(010-24)221 05

Andreas Lägermo, Strama-koordinator

(010-24)259 77

 

Uppdaterad: 2018-11-13
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion