Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Lyckokaks-texter

Här ser du de olika budskap som finns inbakade i Stramas lyckokakor under antibiotikaveckan 2016.

Positiv urinsticka betyder inte alltid urinvägsinfektion.

50% av clostridiefallen 2015 orsakades av cefotaxim.

Att blanda och ge en dos iv antibiotika tar 10 min sjukskötersketid. Kan du byta till tabletter?

12 mån efter en antibiotikakur är tarmfloran ännu inte återställd.

Har du omprövat någon antibiotikaordination idag?

Odla alltid före insättning av intravenös antibiotika!

Ompröva patientens behov av intravenös antibiotika dagligen!

Hur har du tagit hand om patientens normalflora idag?

Hur många av dina patienter har riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner idag?

Virusinfektioner läker inte av antibiotika.

Penicillin är ingen hostmedicin.

Ladda ner Strama RJL från Appstore eller Google play idag!

Sedan 1987 har ingen ny antibiotikaklass lanserats.

Vilka riskfaktorer för vårdrelaterad infektion är vanligast i din verksamhet?

Får dina patienter rätt antibiotika i rätt dos under rätt behandlingstid?

 

Uppdaterad: 2016-11-11
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion