Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Antibiotikaveckan 2016

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot den globala hälsan och 14–20 november 2016 är det  World Antibiotic Awareness Week – Antibiotikaveckan.

Årets kampanj med lyckokakor med viktiga budskap i restaurangen samt "puffnings-kort" är över, men budskapet är fortfarande högaktuellt.

Syftet med den världsomspännande kampanjen är att fler ska bli medvetna om och få större förståelse för problemet samt att sporra till de förändringar som krävs för att säkerställa att antibiotika bara används när det behövs.

Reklam-film

Använd bara antibiotika när det behövs - Det var väl onödigt?!  (nytt fönster, Youtube)

Puffnings*-kort

På akutmottagningarnas och utvalda klinikers läkarexpeditioner kommer små kort med mer utförliga budskap delas ut.

Kortens texter med länkar till vetenskapliga referenser

Lyckokakor

Så kallade lyckokakor delas ut i sjukhusrestaurangerna under veckan. Varje kaka innehåller en liten papperslapp med ett kortfattat budskap om antibiotika eller vårdrelaterade infektioner.

Tanken med Puffnings-korten och lyckokakorna är att skapa uppmärksamhet och konstruktiva diskussioner bland vårdpersonal kring hur vi använder antibiotika och hur vi kan förebygga vårdrelaterade infektioner.

Väntrums-TV

Med start på fredag 18 november kommer en kort film tillsammans med några texter snurra på väntrums-tv. Filmen kommer också visas som TV-reklam i lokala TV4 och på Facebook. Se filmen via länken nedan.

Använd bara antibiotika när det behövs - Det var väl onödigt?!  (nytt fönster, Youtube)  

*Från det engelska ”nudging”:  Att genom mjuka styrmedel försöka påverka människor att bete sig på ett visst sätt, utan att begränsa individens möjlighet att välja själv.

Kontakt Antibiotikaveckan 2016

Malin Bengnér, Smittskyddsläkare

010-24 223 34

Andreas Lägermo, Strama-koordinator
andreas.lagermo@rjl.se
010-24 259 77

Mer information

Alla "Puffnings"-kort

Lyckokaks-texter

Relaterade länkar

Uppdaterad: 2017-11-01
Andreas Lägermo, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion