Region Jnkpings ln Kultur i vården
plus.rjl.se/kulturivarden

Styrgrupp Kultur för hälsa i Jönköpings län

Styrgruppen för Kultur för hälsa har som syfte att öka samverkan och dra nytta av länets olika satsningar, för att bidra till att medborgarna i hela länet ska kunna ta del av kultur av hög kvalitet oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning, ursprungsland eller var i länet de bor.

Styrgruppen består av representanter från Region Jönköpings län (Sektion folkhälsa, Kultur och utveckling, Smålands Musik och Teater, Specialist-och Primärvård),
Jönköpings läns museum, Jönköpings läns arkivförbund, Jönköpings läns bildningsförbund, Jönköpings läns hembygdsförbund samt två representanter från länets kommuner.

Styrgruppens arbete är förankrat i Region Jönköpings läns Budget med flerårsplan och den Regional kulturutvecklingsplanen och är förankrad och godkänd av regionledningen

 

Deltagare i styrgruppen se organisationsbild
Organisationsbild

 

 

 

Kontakt

Jesper Ekberg, folkhälsochef

Deltagare och organisation

Organisationsbild

Handlingsplan

Handlingsplan Kultur för hälsa 2020

Regionala kulturplaner nationellt - exempel

Region Blekinge (Kultur och hälsa sid. 62)

Region Skåne (Kultur och hälsa sid. 33)

Region Örebro län  (Kultur och hälsa sid. 33)

Region Uppsala (Kultur och hälsa sid. 21)

Region Västmanland (Kultur och hälsa sid. 19)

Region Östergötland (Kultur och hälsa sid. 39)

Region Halland

Uppdaterad: 2020-10-21
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion