Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Nutritionsbehandling vid undernäring och risk för undernäring

Individens nutrition ska betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och därför ha samma krav på utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Det är också en förutsättning för att medicinsk och kirurgisk behandling samt rehabilitering ska få avsedd effekt. Här hittar du information som ska vara till hjälp för dig som behandlar patienter med undernäring eller risk för undernäring.

Ansvar

Nutritionsomhändertagande bygger på tvärprofessionell samverkan, där olika professioner bidrar med kunskap utifrån respektive yrkesperspektiv. De tre dominerande perspektiven är det medicinska, omvårdnads- respektive nutritionsperspektivet men också andra yrkeskompetenser kan vara av stor betydelse.

Ansvarsfördelning Vårdhandboken (nytt fönster)

Nutritionsbehandling

Nutritionsprocessen

Mat vid undernäring och vid risk för undernäring

Energi- och näring

Omvårdnadsrutiner vid enteral nutrition

Hygienrutiner vid enteral nutrition

Läkemedel i enteral sond

Handbok för förskrivning av livsmedel för speciella medicinska ändamål

Sortiment

Sesam LMN förskrivningsportal

 

Nya rutiner för förskrivning och uttag av livsmedel för särskilda näringsändamål samt tillbehör från och med 1 februari 2017

Läs mer på Hjälpmedelscentralens hemsida, Kompetensområde nutrition

Samverkan kommun region

Rutin specialiserad vård, primärvård och kommun - enteral nutrition

Rutin specialiserad vård, primärvård och kommun - näringsdrycker

Senior Alert- kvalitetsregister för förebyggande åtgärder

Kunskapsbanken

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ninni Wärenstam Löfgren
leg dietist

Marie Lantz
leg dietist

Hjälpmedelscentralen Ryhov
010-2428700

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-11-27
Marie Lantz, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service