Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Sidan är tillfällig och kommer framöver flyttas till Folkhälsaochsjukvård.

Nutrition vid undernäring

Nutrition är ett område som berör många olika professioner med olika ansvarsområden. Alla har vi ett gemensamt ansvar att snabbt upptäcka avvikelser/problem som uppkommer när det gäller kost och matintag.

Individens nutrition ska betraktas på samma sätt som annan medicinsk behandling och därför ha samma krav på utredning, diagnos, behandling, uppföljning och dokumentation. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Det är också en förutsättning för att medicinsk och kirurgisk behandling samt rehabilitering ska få avsedd effekt.

Här hittar du information som kan vara till hjälp för dig som behandlar patienter med eller risk för undernäring i Jönköpings Region. Denna sida innehåller lokala riktlinjer, rutiner och material för kostbehandling vid eller vid risk för undernäring, samt enteral nutrition.  För mer information hänvisar vi till nationella riktlinjer och rutiner. Se länkar i högerspalten.

Flödesschema för åtgärder vid undernäring eller risk för undernäring

 

Vänligen gå till sidan Enteral Nutrition för information och rutiner om enteral nutrition i Jönköpings region.

 

Mat vid undernäring och risk för undernäring


Skriftligt material för egenvård
 

Konsistensanpassad kost


Nutritionsbehandling när den vanliga maten inte räcker till


Kosttillägg
 

Allmän information om näringsdrycker

  • Alla näringsdrycker är glutenfria och är säkra livsmedel för patienter med glutenintolerans.
  • Öppen näringsdryck håller i 24 timmar i kylskåp.
  • Oöppnade näringsdrycker kan förvaras i rumstemperatur.
  • Näringsdrycker smakar generellt godast om de serveras kylda.
  • Många näringsdrycker kan frysas eller värmas upp till 60°C

Rådfråga dietist om alternativ till patienter med sväljsvårigheter, allergi, grav njursvikt, dialys eller andra speciella behov.

 

Målgruppsdokument

Länk till målgruppsdokument för dietistresurs specialistsjukvården

 

Konsulttjänst dietist för personal

Telefonnummer: 010-2421845

Öppen vardagar 08:30-12:00

Funktionsbrevlåda Cosmic: "Rehabcentrum Dietist RJL"

Kontakt

Agneta Aasa

Axelié Petersson

Lina Bringner

Frida Fransson

Snabbåtkomst och länkar

Översikt på näringsdrycker och kosttillägg

Enteral nutrition - Region Plus

SESAM LMN- inlogg

Hjälpmedelscentralen – Förskrivning av nutritionsprodukter (länk till Folkhälsaochsjukvård)

Livsmedel för speciella medicinska ändamål - regler för förskrivning-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)

Nationella riktlinjer och råd vid undernäring

Energi- och proteinkalkylator (länk till Skånes Universitetssjukhus)

1177 – Tips för att öka aptiten hos äldre

Livsmedelsverket– Råd om mat för äldre

Vårdhandboken - Nutrition

Senior alert – Undernäring

Senior alert – Praktiska verktyg

SWESPEN

Mat och dryck i slutet av livet – till dig som närstående 1177

 

Uppdaterad: 2022-08-15
Agneta Aasa, Kirurgkliniken Jkp län, Kirurgisk vård