Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Barnbokslut

Syftet med rapporten Barnbokslut är att ge en samlad bild av verksamheterna både internt och i samverkan med länets kommuner utifrån ett barnrättsperspektiv. Barnbokslut kommer att genomföras årligen kopplat till årsredovisningen för Region Jönköpings län.

 

 

Uppdaterad: 2019-08-21
Veronica Ottosson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion